Abbamuseet ser ut att växa. Foto: Sacharias Källdén

Ulvaeus vill bygga ut Abbamuseet

Björn Ulvaeus bolag Pop house har ansökt om att få bygga ut den 1800-talsbyggnad på Djurgården som ligger intill Abbamuseet.

  • Publicerad 16:21, 16 feb 2018

Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiv till att utreda det man i ett tjänsteutlåtande kallar för "en varsam tillbyggnad". Man menar att det skulle "berika stadslivet och bidra till att stärka stadsdelens attraktion över hela året. "

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Tillbyggnaden i fråga är dels en extra våning på huset som ska ge fler hotellrum, samt ett källarplan där tanken är att Abbamuseet ska kunna utvidgas.

– Vi vill utöka den världsattraktion vi tycker att Abba the museum är idag och integrera byggnaderna som vi äger på ett fiffigt sätt. När det gäller hotellet så vill vi bygga på så mycket som möjligt eftersom vi har alldeles för få rum idag, säger Pelle Lindberg på Pop house.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

När förslaget klubbats igenom på stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 februari ska en detaljplan tas fram och enligt plan gå ut på samråd under det sista kvartalet i år.