Unga i innerstan dricker och knarkar mer än på andra håll i Stockholm. Foto: Mostphotos

Unga i innerstan dricker och knarkar mest

Stockholmsenkäten visar att drog- och alkhoholkonsumtionen bland unga är som högst på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm.

  • Publicerad 15:29, 18 okt 2018

Enkäten bygger på svar från ungdomar i årskurs nio och tvåan på gymnasiet. Enkäten besvaras anonymt på lektionstid och innehåller bland annat frågor om alkohol och droger. Flest unga som uppger att de dricker och knarkar bor i innerstan och av dessa är det vanligast bland killarna.

– Vi tycker absolut att vi ligger för högt. Vi har legat dåligt till i flera år, som resten av innerstan också gjort. Socioekonomiskt starka områden brukar ligga högt. Vi tar det här på största allvar och vi vill fortsätta jobba med det här och är tacksamma för det tillträde vi har till skolorna, säger Östermalms preventionssamordnare Josef Elveskog.

Kultur att dricka

Han tror att innerstaden ligger högt för konsumtion eftersom det finns resurser där som kanske inte finns i andra områden.

– Det finns en normativ kultur kring alkohol i innerstaden. Det finns resurser, tillgång till lägenheter, pengar och det finns uppenbarligen tillgång till alkohol, säger han.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Stadsdelsförvaltningen jobbar med prevention genom att besöka ungdomarna. Men störst fokus läggs på att nå föräldrarna på föräldramöten. Uppmaningarna är att inte lämna sina barn ensamma hemma under helger och att inte bjuda sina barn på alkohol.

– De flesta är inte ute på gatan och dricker utan dricker hemma så då är det svårt för oss att se, säger Josef Elveskog.

Han menar också att det är viktigt att bryta föreställningarna eleverna har om att alla andra dricker.

– Eleverna tror att alla andra håller på, men det vet vi ju att de inte gör. Det är viktigt att komma ihåg att närmare 50 procent av eleverna i årskurs 9 på Östermalm inte ens har prövat alkohol.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Alkoholkonsumtionen bland unga i Stockholm har dock minskat. Den totala konsumtionen och de som dricker mycket alkohol är enligt socialförvaltningen "på historiskt låga nivåer i samtliga grupper".

Ett område som sticker ut är Skarpnäck, där konsumtionen är väldigt låg.

Susanne Aplehag-Balotis som är preventionssamordnare i stadsdelen tycker att siffrorna är glädjande. Hon tror att det är för att de jobbar mycket med tidiga insatser som ger resultat på lång sikt.

– Jag tror att det har med vårt förebyggande arbete att göra där vi jobbar mycket med barn och ungdomsverksamhet för att försöka hitta barn och ungdomar som är i riskzoner, säger hon.

Förebilder är viktiga förebilder

Störst fokus ligger på att nå ungdomarna.

– Vi jobbar framförallt mot barn och ungdom. Men föräldrarna är också viktiga förebilder. Gör man föräldrarna trygga så att de vet hur de ska hantera sina barn skapar vi förutsättningar för att barn dricker mindre. Föräldraförmågan spelar väldigt stor roll, säger Susanne Aplehag-Balotis.

Hon menar också att samarbetet mellan olika instanser är viktigt.

– Vi har en välfungerande kedja mellan polis, skola och förskola. Vi försöker att jobba ihop så tätt som möjligt.