Foto: Claudio Britos

Ungdom blev misshandlad av sin stödperson

En Botkyrkaungdom med missbruksproblematik blev av socialtjänsten erbjuden en stödperson. Men stödpersonen ska ha använt droger både framför och tillsammans med ungdomen. Och efter insatsen blev ungdomen misshandlad – av stödpersonen. Nu Lex Sarah-anmäls händelsen.

  • Publicerad 17:21, 28 mar 2019

För att få bukt med sitt missbruk blev en ungdom i Botkyrka tilldelad en stödperson av kommunens socialtjänst. Men stödet blev allt annat än positivt, enligt en Lex Sarah-anmälan kommunen nu har upprättat.

Under tiden som insatsen pågick ska stödpersonen ha tagit droger både framför och tillsammans med ungdomen. Och efter insatsen blev det ännu värre – enligt anmälan ska ungdomen ha blivit misshandlad av den tidigare stödpersonen.

Dålig bakgrundskontroll

I anmälan riktas också kritik mot att socialtjänsten inte hade gjort någon större bakgrundskontroll av stödpersonen. Det fanns till exempel inte dokumenterat om stödpersonen fanns med i belastningsregistret eller inte.

Efter händelsen ska kommunen bli bättre på att skriftligt dokumentera det som framkommer under rekryteringen av stödpersoner och om det finns uppgifter om dem i belastningsregistret. Hela stödpersonsverksamheten ska kartläggas och rutiner ska finnas tillgängliga för hela socialförvaltningen.

Elev hotade med pistol – socialen ingrep inte