Ungdomarna som samhället har tappat bort

Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor finns det runt 15 000 unga i Stockholm, mellan 16-29 år, som varken arbetar eller studerar. Bland unga som står utan utbildning och arbete ökar riskerna för att hamna i kriminell verksamhet. Nu finns planer på nya satsningar i Järva för att nå dessa unga.

  • Publicerad 10:09, 4 nov 2017

"Det finns en i varje port. Vi känner till dem. De kommer hem om morgnarna och är ute hela nätterna."

– Det finns en i varje port, säger Hagi Farah, medborgarvärd i Rinkeby. Vi känner till dem. De kommer hem om morgnarna och är ute hela nätterna.

Hagi Farah bor och arbetar i Rinkeby sedan många år. Han är orolig för de unga, de som lever utanför samhället. De hamnar lätt i kriminalitet och utnyttjas av kriminella.

– Föräldrarna säger till mig ”vad ska jag göra?” Sonen sover hela dagarna och är ute hela nätterna.

Trångboddheten är ett stort problem, menar Hagi Farah. De här killarna, för det handlar mest om unga män, går ut på kvällen, när föräldrar och syskon kommer hem från arbete och skola. De kommer hem på morgonen när alla har gått sin väg igen.

– De äter och sover. Tittar på teve och går ut igen på kvällen. De här killarna är i riskzonen för kriminell verksamhet. Det är farligt.

Samhället har en rad insatser för att nå dessa unga utan känd sysselsättning.

– Men de här unga är inte vakna under kontorstid, säger Hagi Farah. Anställ någon som arbetar på kvällar och nätter och som känner till området. Någon som de har förtroende för.

Abdi Nur-Isse, avdelningschef för Individ- och familjeomsorg i Spånga-Tensta, är överens med Hagi Farah.

– Vi har många insatser, men vi når inte fram till de här föräldrarna. Många vet inte ens att det finns uppsökare.

Hagi Farah har lämnat ett medborgarförslag till nämnden i Spånga-Tensta.

1) Uppsökarverksamhet ska inte ske på kontorstid.

2) Rekrytera mammor, som kan knacka på dörren hos andra föräldrar.

3) Erbjud de unga arbete eller praktik i ett år och anställ någon som ser till att de går till jobbet.

– Det är en bra idé, säger Abdi Nur-Isse, men den behöver utvecklas vidare.

Under hösten organiserades också ett möte där avdelningscheferna för arbetsmarknadsfrågor i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista träffades, dessutom chefen för arbetsförmedlingen, och ansvariga på Jobbtorg och från Stockholm stads arbetsmarknadsförvaltning deltog. Även Hagi Farah bjöds in för att redogöra för sitt förslag.

– Vi måste hitta innovativa lösningar, säger Abdi Nur-Isse. Det var ett bra och konstruktivt möte. Det handlar om att se utmaningar från medborgarnas perspektiv och göra medborgarna delaktiga i att hitta lösningar.

Hagi Farah hoppas att det något riktigt bra kommer ut av detta.

– Vi missar dessa unga. Ingen vill ha dem, skolan har misslyckats med dem. Vi måste utrusta dem. Vi måste ge dem allt stöd vi kan, ge dem en handledare som ser till att de sköter sina jobb.

Föräldrarna redo att rycka in

– Om en mamma vet vad som är bra för sitt barn, kan hon gå in i helvetet för barnets skull. Men om hon inte vet, hur ska hon göra då? Safia Ali Hussein var en av de föräldrar som kom till Familjehuset i Rinkeby för att diskutera hur man kan hjälpa sina tonåringar.

Ett 20-tal föräldrar hade kommit till mötet för att diskutera hur man kan hjälpa sina ungdomar att fortsätta studera eller hitta ett arbete. Jobbtorg unga i Kista var på plats och redogjorde för vilket ansvar kommunen har för ungdomar mellan 16 och 19 år och vilka svårigheter som finns att få kontakt.

Safia Ali Hussein kom till Sverige för 28 år sedan och arbetar som hemspråkslärare. Hennes erfarenhet är att många ungdomar har tappat lusten att studera, eftersom de inte fått den hjälp i undervisningen som de har rätt till.

–  Våra tjejer har lyckats bra i skolan, men inte våra killar. Killarna berättar inte hur de känner innerst inne och de kan inte försvara sig med ord. De försvarar sig med händerna istället och slåss.

Själv är hon sjubarnsmamma och därför dröjde det många år innan hon kom ut i arbetslivet och in i samhället.

– Det var en ny kultur och ett nytt språk, jag växte upp samtidigt som barnen.

Hon säger att mycket var nytt, till exempel så är synen på skolan och lärarna annorlunda här.

– I mitt hemland är läraren som en förälder i skolan. Jag litade på lärarna. Det dröjde flera år innan jag förstod att det inte fungerar så i Sverige. För många kan det vara för sent när de inser att lärarna bara ägnar sig åt undervisning.

På mötet konstaterade flera av de närvarande att den uppsökande verksamheten borde skötas av människor med förankring i området. Förhoppningar framfördes att de sex miljoner, som Stockholms stad har avsatt till så kallade ”stadsdelsmammor”, ska användas till att anställa mammor i området.

MER. Arbetar för att nå ungdomarna

På Jobbtorg unga i Kista arbetar Pia Samskog och Ronny Lundström med att leta reda på ungdomar mellan 16 och 29 år som inte gör någonting. Med hjälp av brev och telefonsamtal försöker de nå de unga vuxna. Men möjligheten till hjälp är frivillig och inte alla väljer att ta den.

Den 27 oktober var det 163 unga i Spånga-Tensta och 259 i Rinkeby-Kista som inte hade någon känd sysselsättning. För att komma i kontakt med ungdomarna skickar de brev, ringer runt, ”men unga byter telefonnummer hela tiden” och ibland knackar de dörr. Det är inte lätt att nå alla.

Med dem som fyllt 20 år arbetar SUVAS, en förkortning för Stockholms Unga Vuxna Arbetar eller Studerar. SUVAS är ett projekt inom Stockholms stad, som jobbar med att söka upp unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden.

SUVAS handlar om att hitta nya metoder för att nå unga vuxna. Den uppsökande verksamheten bedrivs främst lokalt, av personalen som arbetar i Kista, Globen, Vällingby och Skärholmen, på de olika Jobbtorgen för unga.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.