Ungdomscafé. Valvet ligger vid Jakobsbergs station, på andra sidan om Postgången. Entrén vetter mot Ynglingavägen. Foto: Mikael Andersson

Ungdomscafé Valvet i Jakobsberg kan flytta

Placeringen av ungdomscafé Valvet i Jakobsberg försvårar polisens arbete att få bort den öppna droghandeln, rapporterade JärfällaDirekt i oktober. Nu kan kommunen komma att se över en alternativ plats för ungdomskafét, enligt ett förslag som ska tas upp.

  • Publicerad 12:15, 29 nov 2019

Ungdomscafé Valvet ligger vägg i vägg med Postgången vid Jakobsbergs station, och slog upp portarna 2013.

Polisen är kritiska till placeringen av kaféet, då det försvårar deras arbete mot den öppna droghandeln som sker i stationsområdet. Detta då placeringen leder till att det finns mycket ungdomar som rör sig i området – även om det inte nödvändigtvis är samma ungdomar som är på kaféet som är inblandade i droghandel.

– Säljarna är ofta ungdomar och unga vuxna, och i direkt anslutning till det här ligger ungdomsgården, vilket innebär att man uppehåller sig där inne. När det blir kallare finns det en risk att gården blir en värmestuga för områdets knarkhandel, sa kommunpolis Magnus Nilsson till JärfällaDirekt i oktober.

Även handlare i Postgången är kritiska till placeringen, vilket JärfällaDirekt nyligen rapporterade om.

Vill se över annan plats

Nu finns ett förslag från kultur- demokrati - och fritidsförvaltningen, om att utreda en alternativ plats för Valvet i centrala Jakobsberg. Detta då platsen i nuläget inte bedöms optimal utifrån den öppna droghandeln i området.

– Vi hoppas att en ny lokal kan bidra till att utveckla verksamheten, med en mer välkomnande entré. Det finns några lokaler just nu som är aktuella. Förfrågan från oss till nämnden är öppen, och om vi får uppdraget får vi se över flyttkostnad och hyra, säger Pernilla Järverot, kultur- och fritidsdirektör.

Alliansen positiva till förslaget

För att utredningen ska bli av behöver nämnden ge förvaltningen uppdraget att se över placeringen.

Enligt Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande, är Alliansen positiva till att se över Valvets placering.

– Vi vill hitta en ny placering, av olika skäl är det inte bra som det är i dag. Dels är det kopplat till den öppna drogscenen i Jakobsbergs centrum, där polisen är tydliga med att placeringen av kaféet inte är bra i dag, och så som entrén är placerad är inte optimalt, säger hon.

Torsten Friberg (C), ordförande i kultur- demokrati- och fritidsnämnden, är inne på samma spår.

– Det är viktigt att den här typen av samlingsplats för ungdomar finns i vår kommun. Men det sker så mycket omkring Valvet, med den öppna knarkförsäljningen, och det finns olika intressenter som handlarna och polisen, som har synpunkter, säger han.

Ponera att man inte hittar en alternativ plats, kan det bli aktuellt att stänga Valvet då?

– Nej, inte som jag ser det. Skulle man landa i att man inte hittar ett bättre alternativ, måste man föra en jättebred dialog. Det handlar om att finna en lokal som är rimlig här i Jakobsberg.

Om uppdraget går igenom i kultur- demokrati- och fritidsnämnden nu på tisdag, ska förvaltningen jobba med att föreslå en alternativ plats, något som ska vara klart senast 29 februari 2020.

Polisen: Flytta ungdomsgården från stationen

Polisen satsar mot droghandeln i Jakobsberg

Stockholm Direkt