KÖPLÄGE? Staden planerar att sälja den här markytan. På platsen vill man se bostäder, kontor, hotell eller butiker. Målet att att göra platsen mer levande. Foto: Google Maps/ Direktpress

Unik markförsäljning mitt i Stockholm

Stockholms stad ska anordna en tävling för att sälja en exklusiv bit mark precis vid Centralen.

  • Publicerad 09:00, 27 okt 2018

”Det är svårt att hitta en mer central plats i Stockholm”. Så skriver Stockholm stad när de beskriver den markyta bredvid Stockholm Waterfront som inom kort kommer läggas ut till försäljning.

– Det är mycket ovanligt att staden säljer mark i sådana här goda lägen, säger Victoria Grönros, projektansvarig på exploateringskontoret.

Här är 13 av de största bostadsprojekten i Stockholms län

Försäljningen kommer att ske genom en markanvisningstävling, som staden planerar gå ut med efter årsskiftet. Visionen är en blandning av bostäder, kultur, handel och annan service på platsen, som idag mest är en trafikplats med olika tillfartsramper.

– Från stadens sida kommer en stor variation i innehållet att eftersträvas. Vi vill få liv på den platsen, det är ganska dött där idag. Det viktiga är att prislappen är rätt, samt själva innehållet, säger Victoria Grönros.

I dagsläget har endast volymstudier genomförts och det går det inte att säga något om hur själva gestaltningen ska se ut, förutom att man gärna ser en nedtrappning av byggnaden ner mot vattnet och Kungsholmen.

Så går det på bostadsmarknaden i Stockholm i höst

Marken där Waterfront står är den senaste markyta som staden sålt i city.

– Staden har inte många tomter kvar att sälja i centrala cityområdet, säger Victoria Grönros.