OSAR. Sedan i maj har en bajspräglad odör legat som en hinna över de kulturskyddade träkåkarna på Åsöberget. Foto: Mostphotos

Unika utedasset på Söder farligt för hälsan

Utedass på Södermalm, finns det? Javisst – men det sköts så dåligt att kan innebära hälsorisker för de som kommer nära, rapporterar Hem och Hyra.

  • Publicerad 11:13, 28 aug 2018

Det är vid ett gammalt 1700-talshus på Åsöberget som det osat avföring hela sommaren. Detta på grund av felaktig hantering av det nybyggda utedass som finns på tomten – tillsammans med en festlokal för uthyrning. Hyresgästen har själv marknadsfört lokalen och dess tillhörande utedass – en raritet på dagens Södermalm – som "Stockholms bästa hemlighus-utsikt över vattnet".

Det är Hem & Hyra som rapporterar att trafikförvaltningen slog larm i somras, då personal som genomfört underhållsarbeten vid kåkarna runt omkring känt avloppslukt ända sedan maj.

Hund åt människobajs – blev hög

I en rapport skriver förvaltningen att det verkar som att hinkar har tömts ut på platsen och att det inte förefaller troligt att det rör sig om ett läckande avloppsrör. Efter att miljöförvaltningen nu inspekterat platsen har allvarliga brister konstateras. Förutom ett "spår av toalettpapper och latrin" rinner det även vatten från en pump på gården som inte tycktes gå att vrida av.

Enligt Hem & Hyra menar miljö- och hälsoskyddsnämnden att den dassiga avloppssituationen "utgör en risk för olägenhet för människors hälsa och miljön", och kräver nu att hyresgästen redovisar hur denne hanterat latrin och tvättvatten.

1700-talshusen på Åsöberget

Åsöberget, som vid sin högsta punkt är 37 meter över havet, sträcker sig från söder om Folkungagatan via Londonviadukten till Åsögatan och Kvastmakarbacken.

Här finns trähusbebyggelse, sammanlagt ett 30-tal kåkar, varav flera uppfördes på 1700-talet.

Åsöberget har sedan 1956 varit ett kulturreservat som ägs och förvaltas av Stadsholmen. När området förklarades som reservat gjordes omfattande renoveringsarbete för att få bukt med rötskador andra missförhållanden.