Dyrt. Universitetet försökte rädda julbordstraditionen men blev i stället dömda till böter. Foto: Mostphotos

Universitet får böter efter havererat julbord

Stockholms universitet döms till 160 000 kronor i böter – efter en upphandlingsmiss om det årliga julbordet. Det beslutades i Förvaltningsrätten i början av förra veckan.

  • Publicerad 11:23, 24 okt 2019

Det var inför julen 2018 som Stockholms universitets julbordsförhandlingar havererade. Olyckligt, tyckte ledningen, och bad i stället de 5 500 anställda att arrangera sina egna julbord. Varje institution fick själv boka och gå till valfri restaurang, något de inte borde ha gjort, enligt Konkurrensverket. Nu döms de i hovrätten till 160 000 kronor i böter.

– Det känns väntat eftersom vi medgav yrkandet om upphandlingsskadeavgift. Det är såklart beklagligt att vi hamnade i detta läge och vi tar det som en lärdom inför kommande upphandlingar att vi måste räkna in ytterligare extra tid för överprövningar som fördröjer upphandlingen, meddelar universitetsdirektörn Eino Örnfeldt i ett mejl. 

Ingen upphandling i år heller

Alla medarbetares julbord kostade förra året över 2,1 miljoner kronor, något som vida överstiger gränsen för direktupphandling. Det är inte heller tillåtet att dela upp upphandlingen i olika delar för att komma under gränsen, enligt lagen om offentlig upphandling. Inte heller i år har universitetet lyckats färdigställa en julbordsupphandling, och i stället får medarbetarna beställa caterade julbord från universitetets samarbetspartners. 

– Vi har bra leverantörer för catering upphandlade så jag hoppas att medarbetarna blir nöjda även med årets julbord och att stämningen ändå är god, skriver Eino Örnfeldt.