Samlar. Inger Ashing och myndighetens uppgift har varit att samordna arbetet mot segregation. Foto: Claudio Britos

Uppdraget att bryta segregationen i fara

I mitten av december stod det klart: Den unga myndigheten Delegationen mot segregation ska börja lägga ner sin verksamhet i Flemingsberg. Men med ny S+MP-regering är framtiden oviss.

  • Publicerad 09:55, 17 jan 2019

I januari 2018 stod Inger Ashing och blickade ut över Flemingsberg som direktör för den nyfödda myndigheten Delegationen mot segregation, Delmos. Hon gick över Hälsovägen som skiljer läkarnas och högskolestudenternas Flemingsberg från miljonprogramsområdet Flemingsberg.

– Just så ser det ju ut i många städer där det finns segregerade områden. Att vägen är gränsen. Det behöver man jobba med på olika sätt. Hur kan jag inte svara på idag, sade hon då.

Ett år senare är hennes uppdrag istället att avveckla myndigheten som skulle ge henne möjlighet att knäcka den nöten.

I och med M:s och KD:s budgetseger i riksdagen i december ska nämligen Delmos resurser halveras 2019 och den nya myndigheten ska förbereda för en avveckling.

Risk att arbetet inte fullföljs

Myndighetens uppgift har varit att samordna arbetet mot segregation. Bland annat har myndigheten ansvarat för att rikta statsbidrag till insatser mot segregation till kommuner, landsting och civilsamhället.

– Risken är att vårt arbete inte fullföljs om ingen annan tar över, säger Inger Ashing, direktör på Delmos, idag.

I den nya budgeten beslutades även att minska de statsbidragen som riktas till arbete mot segregation avsevärt. Huddinge kommun är en av dem som har blivit lovad pengar ur statens pott, 35 miljoner mellan 2018 och 2020.

Det är ännu oklart hur den nya budgeten kommer påverka de pengar som Huddinge har ansökt om.

Nytt sätt att mäta segregation

– Vi har haft i uppdrag att förbättra samverkan kring segregation och göra den mer kunskapsbaserad. Redan i dag görs det massor av insatser mot segregation, men ofta bygger insatserna på en ganska rudimentär bild av vad som faktiskt ger effekt.

150 kommuner, landsting och civilsamhällesorganisationer har fått hjälp av Delmos med att kartlägga hur det ser ut och vilka behov som finns för insatser. Bland annat Huddinge.

– Nu är risken stor att de här 150 kartläggningarna inte resulterar i åtgärder, säger Inger Ashing.

På ett år har Delmos ändå hunnit en bit på vägen.

I december presenterade de ett nytt nationellt system för statistik kring segregation, något som enligt Inger Ashing inte har funnits tidigare. Data som har att göra med segregation som bostad, arbetsmarknad, utbildning, demokrati, brottslighet och hälsa ska sammanställas i flera nivåer – från kvarter upp till nationell nivå.

Men systemet är ännu inte igång och än så länge är det oklart vad som kommer hända med det när Delmos läggs ner.

18 får kicken. På kontoret på Södertörns högskola jobbar i dag 18 personer. Foto: Claudio Britos