Uppgörelse klar om budgeten

För tredje året i rad har Alliansen och Bergshamrapartiet träffat en överenskommelse om budgeten. Det innebär att en majoritet, 31 av fullmäktiges 61 ledamöter, står bakom den budget som gäller under valåret 2018.

  • Publicerad 08:46, 17 okt 2017

Vi ser att överenskommelsen gagnar Bergshamra.

Överenskommelsen mellan Alliansen och Bergshamrapartiet, BEP, innebär bland annat att kommunstyrelsens förslag i verksamhetsplanen och budgeten 2018 innehåller följande fyra uppdrag:

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Stockholms stad, Statens Fastighetsverk och länsstyrelsen fortsätta arbetet med att etablera en gång- och cykelbro över Ålkistan. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och vidta åtgärder för att binda samman södra och norra Bergshamra och minska miljöstörningarna från Bergshamravägen med utgångspunkt i den överdäckningsutredning som har genomförts under 2016 och 2017.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder ta fram ett förslag för hur Björnstigen kan göras till en mer trivsam och funktionell gata.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Stockholms stad och Sundbybergs stad, färdigställa en plan för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken.

Det här är alltså de punkter som BEP fått med i uppgörelsen i utbyte mot att rösta för den alliansbudget som läggs fram i sin helhet senare.

I och med överenskommelsen kommer Alliansens budgetförslag att stödjas av minst 31 av fullmäktiges 61 ledamöter och därmed ha majoritet.

– Med överenskommelsen klar blir nästa steg att i närtid presentera övriga delar av budgeten, säger Alliansens gruppledare gemensamt om överenskommelsen.

Bergshamrapartiets gruppledare Göran Thingwall, är nöjd med överenskommelsen.

– Överenskommelsen gagnar Bergshamra och Bergshamrabornas möjlighet att påverka och även Solna i stort, säger han.

Vänsterpartiets gruppledare Thomas Magnusson bor själv i Bergshamra och är inte lika positiv:

– Det mesta i uppgörelsen har det pratats om i åratal. Bergshamrapartiet vill nog väl, men man lyckas inte åstadkomma så mycket mer än att ge Alliansen majoritet för en budget med enprocentiga påslag som ska täcka både löneökningar och prishöjningar, säger han.

Bergshamrapartiet har ett av 61 mandat i Solnas kommunfullmäktige, Allianspartierna har tillsammans 30 mandat och den rödgröna oppositionen 27 mandat. Resterande tre stolar innehas av Sverigedemokraterna.

Stockholm Direkt