Hans Hellström, från nätverket för Spångas framtid, Pernilla van der Capellen, ordförande i Solhems villaägareförening och Janne Westerberg från Spånga företagarförening vill att Spånga stationsområde byggs om – innan tusentals nya grannar flyttar in i de planerade nya bostäderna i centrum, och i Bromstensstaden där bygget pågår. Foto: Mikael Andersson

Upprop: "Bygg om Spånga station nu"

Redan för 30 år sedan konstaterade SL att Spånga station och bussterminalen behövde ett lyft. Sedan dess har inte mycket hänt. Nu kräver Spångabor och lokala företagare att något görs.

  • Publicerad 16:40, 24 okt 2019

Frågan återkommer på varje öppet möte om nybyggnation i Spånga. När nätverket För Spångas framtid bildades i våras var stationsområdet med bussterminalen en av huvudfrågorna de ville skapa opinion kring.

Hans Hellström, som är med i nätverket, är numera pensionär men tidigare trafikplanerare på SL i många år. Han var med och tog fram ett förslag för stationsområdet 1989, där bussarna skulle flytta upp i nivå med tågstationens entré.

LÄS MER: Hätsk stämning på möte om höghuskvarteret i Spånga C

Men spaden sattes aldrig i marken då investeringskostnaden bedömdes bli för hög så planen skrotades.

– För 15 år sedan byggdes trapphuset med rulltrapporna mellan tågen och bussterminalen och en ny biljetthall men i övrigt ser det likadant ut som -89, säger Hans Hellström.

Går ihop

Även Spånga företagarförening och den lokala villaägareföreningen driver frågan.

– Nu gör vi gemensam sak för att få upp det här på politikernas bord, vi vill att stationen prioriteras, säger Pernilla van der Capellen, ordförande i Solhems villaägareförening.

De beskriver alla stationen som underdimensionerad, rörig, sliten och att bussterminalen ligger på fel sida Bromstensvägen.

– Dessutom saknas vänthall för bussresenärer, vägen till stationen på Bromstenssidan är otrevlig och de flesta som ska med en buss och kommer från centrumsidan använder inte gångbron utan korsar i stället Bromstensvägen. Det är både osäkert och stoppar upp trafiken som redan står stilla i långa köer i rusning, säger Pernilla van der Capellen.

Vill flytta bussarna

De tycker att en bättre lösning vore att ha bussterminalen i anslutning till torget och biltrafiken närmast spåren stället för tvärtom som det är idag.

– Alla vill ha ett levande centrum i Spånga men många företag har det kämpigt här. Det skulle gynna handeln och ge mer liv på torget om resenärerna passerade naturligt, det är även en trygghetsfråga. Idag är Bromstensvägen en barriär mellan centrum och bussterminalen, säger Janne Westerberg, som driver restaurangen Baan Thai och sitter i företagarföreningens styrelse.

Egna visionsskisser

Företagarföreningen lät nyligen ta fram enkla skisser på deras vision. De tänker sig en ny inglasad gångbro med rulltrappa rakt ner på torget, dit bussterminalen flyttas.

I företagarföreningens förslag tänker de sig en ny gångbro från tågstationen till Spånga torg. Bromstensvägen flyttar närmast tågspåren och en cykelbana byggs på andra sidan. Bussterminalen flyttas enligt idén till torgsidan. Foto: Maria Tapper

Alla tre understryker också behovet av en yta där man kan hämta och lämna anhöriga vid stationen, inte minst eftersom den lilla parkeringen vid Pressbyrån ryker när ett nytt bostadskvarter byggs där.

– Det behövs också en rejäl infartsparkering så att pendlare kan sluta ställa sig på villagatorna, säger Pernilla van der Capellen.

Att det planeras över 1500 bostäder, i centrum och på andra sidan spåren i Bromstensstaden, gör frågan om stationen akut, menar de alla tre.

– Man behöver ta ett helhetsgrepp. Inte först bygga nya hus, som riskerar att sedan försvåra en ombyggnation av stationsområdet, säger Hans Hellström.

Så här ungefär skulle en ny rulltrappa kunna angöra Spånga torg och en ny bussterminal, på centrumsidan av Bromstensvägen, enligt företagarföreningens förslag. Foto: Maria Tapper

Förslaget

Så här ungefär tänker sig Spånga företagarförening att Spånga station skulle kunna byggas om.

Bussterminalen flyttas till torgsidan.

Bromstenvägen dras om så den ligger närmast tågspåren.

Den befintliga gångbron med rundeln rivs. Istället görs en ny, eventuellt inglasad gångbro över vägen med rulltrappa ner till Spånga torg.

Visa merVisa mindre

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt