Uppror mot ful arkitektur: "Sluta stapla legolådor på varandra"

De har tröttnat på de vita fyrkantiga lådorna. Nu har de startat Arkitektupproret för att skapa debatt kring bostadsbyggandet i Stockholm.

  • Publicerad 19:38, 12 jan 2015

De är inte arkitekter eller samhällsplanerare, utan vanliga människor med ett, kanske ovanligt, stort intresse för arkitektur. Michael Diamant är en av dem som står bakom Arikitekturupproret. Målet är debatt men framför allt hus byggda i klassisk tradition.

– Vi vill visa att det är möjligt att bygga på andra sätt än de fyrkantiga lådorna. Det görs i andra länder, som Tallin, New York och Berlin. Om de kan, varför kan inte vi?, säger Michael Diamant.

Hammarby Sjöstads lådor

De mest kända vita lådorna i Stockholm är kanske Hammarby Sjöstad - ett område som ofta beskrivs som modernt och eftersträvansvärt. Michael Diamant ger inte mycket för Sjöstan.

– Arkitekturen är vansinnig - den är så fruktansvärt ful. Det är legolådor staplade på varandra. De som bor där har blivit tillsagda att de bor "modernt" och då blundar de för vad de egentligen känner för arkitekturen. Vi har en extrem expertkultur. Om en expert, i det här fallet arkitekten, säger en sak litar vi på det.

Arkitekter ansvariga?

Att arkitekter skulle vara ansvariga för att Stockholm fylls med vita lådor håller inte Emma Jonsteg, vd för arkitektkontoret Utopia, med om.

– Det är en myt att arkitekter tycker att lådorna är snygga. Det handlar om att det är ekonomi i bostäderna. Det som är rationellt och enkelt att bygga blir lådor. Men jag är den första att skriva under på att mycket av det som byggs i dag är av arkitektoniskt lågt kvalité, säger hon.

Hon fortsätter:

– Det som byggs säljs och då är det lätt för byggherrar att tro att det är vad som efterfrågas. Kommunerna borde ställa högre krav på att få variation. Men att bygga som det gjordes på 1800-talet är inte möjligt i dag. Vi har ett annat regelverk, som bullerkrav, brandkrav och krav på tillgänglighet.

Klassisk tradition

Upproret vill att det ska byggas fler bostäder i klassisk tradition. Enligt upproret behöver det inte vara mer komplicerat än att byggnaderna byggs med runda hörn, sneda tak och färg. Stockholms många sekelskifteshus är förstås en klar favorit. Men även byggnader inspirerade av äldre hus tilltalar upprorsmakarna.

– Det behöver inte vara av klassisk tradition – det kan vara pastisch av den traditionen, som Bofills båge i Fatbursparken eller S:t Eriksområdet, säger Michael Diamant.

Moderna uttryck

Men att bygga pastisch tilltalar inte Emma Jonsteg, vd för arkitektkontoret Utopia. Hellre då att bygga nytt med samtida moderna uttryck.

– Exempel på det kan vara Söderkåkar på Södermalm som vi har ritat. De anspelar på Södermalms träbyggnadstradition utan att bli nostalgiskt.

Upproret

Två grupper har startats för att få stopp på de fyrkantiga lådorna.

Arktikturupproret - Det finns alternativ till fyrkantiga lådor är nystartat och har drygt 800 medlemmar.

Nyproduktion i klassisk tradition har funnits i ett år och cirka 1200 medlemmar.

Tanken med de båda grupperna är att med bilder och information visa att det går att bygga på ett annat sätt än fyrkantigt.

Michael Diamant om höghus:

"Jag anser att höghusen i Stockholm är onödiga, men det är min personliga åsikt. Att sätta Stockholm på kartan med höghus är så dumt så det finns inte. Om man tror att de amerikanska eller japanska besökarna som kommer hit vill se ett höghus på 90 meter – de kommer inte bli imponerade. De vill se en sekelskiftesstad. Höghusen handlar bara om ego för politiker."

Michael Diamant om identifikation:

"Man behöver identifiera sig med miljön man bor i. Ta exempelvis miljonprogrammen - vem vill identifiera sig med en ful plats? Om man skapar vackra platser med i min mening vackra klassiska byggnader så tar människorna som bor i husen bättre hand om sitt område, man trivs bättre och tar åt sig platsen. Det är hållbarhet. Glas och stål däremot stöter bort människor."