Skoluppror. Alexander Skytte, David Spak och Pernilla Wallgren från skolupproret tog sig till den extrainsatta nämnden. Foto: Jonas Palm

Upprörd stämning på möte om Järfällas skolor

Ett flertal oroliga lärare och föräldrar till elever slöt upp på ett extrainsatt möte om skolan i Järfälla på torsdagskvällen. Och det råder oenighet kring hur mycket personal som kommer att beröras av den stundande omorganisationen.

  • Publicerad 16:15, 7 feb 2020

Just nu ställer Järfällas skolor om inför att flytta kommunens elever i årskurs sex från högstadiet till mellanstadiet. Omgörningen av stadieindelningen börjar gälla i höst, något som påverkar behovet av lärare och annan skolpersonal.

Osäkerheten kring vad som ska hända med de lärare som berörs är stor, och planen för vad som ska ske var något som diskuterades när barn- och ungdomsnämnden på torsdagskvällen hade möte.

Stämningen på nämnden var minst sagt tryckt, både innan och under mötet. Lärarna Alexander Skytte och Pernilla Wallgren, samt studievägledaren David Spak från protestgruppen "Skolupproret" var på plats som åhörare.

– Personal kan inte sova, gråter och får panikångestattacker och vi får dagligen mejl om hur svår situationen är. Det stressar eleverna. Det finns barn som inte vill gå till skolan på grund av att de inte får den hjälp de behöver, sa Pernilla Wallgren om situationen i Järfälla.

Hon har själv valt att lämna kommunen och arbetar numera inom Stockholms stad.

Ett 80-tal tjänster berörs

Under mötet presenterade barn- och ungdomsförvaltningen en utredning, som visar att ett 80-tal tjänster berörs av omorganisationen. Antingen genom att de tvingas sluta, eller erbjuds att omplaceras.

Drygt hälften av dem är tillsvidareanställda lärare, som i majoriteten av fallen kommer bli erbjudna en omplacering. Den andra hälften består till största del av visstidsanställd, obehörig personal, som kommer att få sluta.

Nikoletta Jozsa (L), barn- och ungdomsnämndens ordförande, menar dock inte att visstidsanställd obehörig personal drabbas av omorganisationen.

– De obehöriga lärarna har bara ett års anställning, och deras visstidsanställning går ut i augusti. Man får inte göra på något annat sätt, säger hon.

Kommer ni att ersätta den personalen?

– Vi är inte där än i processen. Uppdraget vi gett till förvaltningen har varit att behålla så många behöriga lärare som möjligt. Jag tror att det här kommer bli bra i slutändan, för det är ingen som vill att vi ska tappa lärare, och ingen vill att våra elever ska få det sämre, säger Nikoletta Jozsa.

Alexander Skytte från Lärarupproret menar däremot att kommunen använder omorganisationen för att skära ner på personal.

– Medan de flyttar årskurs sex så passar de på att skära ner på både behörig och obehörig personal. En del personal får mer att göra samtidigt som andra får gå. Så det blir hemskt för all skolpersonal, säger han.

David Spak instämmer:

– De påstår att det inte handlar om varsel och arbetsrättsligt så kanske de har rätt. Men det är sak samma. Det är personal som inte kommer att arbeta i våra skolor och det drabbar eleverna, säger han.

Stockholm Direkt