Visionen. Så här var det tänkt att parken och den intilliggande bebyggelsen skulle bli. Foto: Stockholms stad

Upprustning av park i Solberga kan slopas

Den upprustning av Prästgårdsparken som planerats kanske inte blir av. Det för att staden vill spara pengar. Emilia Bjuggren (S) kallar det "dumsnålt".

  • Publicerad 11:28, 19 feb 2020

I centrala Älvsjö utvecklas området Kabelverket. Etapp två i projektet består av 450 lägenheter och 65 studentlägenheter. Som en del i projektet skulle även intilliggande Prästgårdsparken rustas upp.

Men kostnaderna för projektet har blivit högre än planerat och tjänstemännen på exploateringskontoret menar att parkupprustningen är det enda det går att spara in pengar på. Därför föreslår de att parkupprustningen slopas.

Till Socialdemokraternas förtret:
"Detta är ett typexempel på hur dumsnåla prioriteringar leder till att förtätningar innebär försämringar för boende i närområdet", skriver Emilia Bjuggren (S) i ett särskilt uttalande.

Men Moderaterna i nämnden har också lagt ett eget förslag. De säger att de inte tänker gå på tjänstemännens linje helt.

– Parken kan idag upplevas som otrygg och Älvsjö stadsdelsförvaltning har fått 1,8 miljoner kronor för bland annat bättre belysning. Det är viktigt att de trygghetsskapande åtgärderna i parken blir av, säger Johan Nilsson, ordförande i exploateringsnämnden.

Enligt tjänsteutlåtandet blir totalkostnaden med parkupprustning drygt 22 miljoner kontra 14 miljoner utan.