Renoveringsbehov. Stockholms stad tittar närmare på hur en upprustning av tunnelbanan i Västerort kan rustas upp. Foto: Karoline Montero Araya

Upprustning av t-banan närmar sig

Tunnelbanesträckan från Tranebergsbron till Hässelby strand är i behov av upprustning. I sommar har regionens trafiknämnd beslutat att gå vidare med renoveringen – som kan stöka till det ordentligt för resenärerna.

  • Publicerad 06:15, 9 aug 2019

Sedan 2011 har Region Stockholms trafikförvaltning tittat på hur en upprustning av den ungefär tio kilometer långa Hässelbygrenen skulle kunna gå till. En förstudie godkändes av trafiknämnden 2014.

Men efter det stannande projektet av på grund av besparingskrav.

Kan bli stökigt

Nu, fem år senare, är projektet återigen på tapeten. I slutet av juni godkände trafiknämnden en nyligen genomförd aktualitetsstudie, som tittade närmare på förutsättningarna för en upprustning.

Renoveringen riskerar att bli både stökig och långvarig för boende i Västerort och på Mälaröarna.

Två alternativ

Två alternativ för hur upprustningen skulle kunna genomföras ansågs mest intressanta.

Vilket av dem som är bäst avgörs av om Brommadepån i Alvik, som pekats ut som en plats där det i framtiden ska byggas bostäder, är tillgänglig eller inte.

Alternativ 1: Om depån är tillgänglig föreslås en 30 veckor lång samordnad upprustning av hela sträckan. Hela linjen skulle då vara avstängd under perioden, och resenärerna hade fått ta sig fram längs sträckan med ersättningsbussar.

Alternativ 2: Om depån inte är tillgänglig föreslås en upprustning i två etapper, där sträckan Alvik–Brommaplan renoveras först under sex veckor med trafikreduceringar till följd. Etapp två skulle innebära en 30 veckor lång avstängning och upprustning av resten av sträckan. Det förutsätter dock att det går att ordna så att tågen utan större problem kan vända vid Brommaplan.

Ny studie behövs

Trafikförvaltningen konstaterar bland annat att broarna längs med sträckan måste rustas upp inom sju år och att eftersatt underhåll måste åtgärdas inom två år.

De menar också att förutsättningarna för upprustningen har förändrats sedan 2014 års förstudie, därför måste en ny genomföras. Den beräknas ta ett år att genomföra.

Förslaget om en ny studie har godkänts av trafiknämnden. Nu är det upp till regionstyrelsen att fatta beslut om studien går att få in i 2019 års investeringsbudget.