Fler elever. En ny konceptbyggnad ska anläggas på skolgården, ett första steg till ett ökat antal elevplatser. Foto: Mikael Andersson

Utbyggd matsal första steg mot större gymnasium

Stockholms stad planerar att utöka antalet elevplatser på Bromma gymnasium. Ett första steg i detta är att bygga ut matsalen och anlägga en så kallad konceptbyggnad på skolgården.

  • Publicerad 11:40, 7 maj 2020

I dagsläget har Bromma gymnasium plats för 1100 elever. Enligt Stockholms stads elevantalsprognos väntas en ökning med cirka 4 000 elever på kommunala gymnasieskolor fram tills år 2027. Därför vill man nu bygga ut skolan.

– Bromma gymnasium har goda förutsättningar, skolan har de fyra mest populära nationella programmen, och skolgården är en lämplig yta att bygga ut på, säger Kristina Tegman, projekthandläggare på utbildningsförvaltningen.

Planen är att skolans matsal, som idag har plats för 212 elever, ska byggas ut och göra att ytterligare 200 elever får plats. Detta genom att en vägg flyttas ut mot skolgården.

– Matsalen har slitna lokaler, och köket behöver anpassas för att klara det ökade elevantalet. Vi passar även på att bland annat förbättra så att specialkosten får sitt eget rum att lagas i, säger Kristina Tegman.

Kan starta redan nästa år

Samtidigt ska en så kallad konceptbyggnad, en standardiserad byggnad som snabbt går att etablera, anläggas på skolgården. Byggnaden ska innehålla åtta nya klassrum, vilket innebär att skolans elevplatser kan öka med cirka 350 stycken, alltså totalt 1450 elever.

Planen är att konceptskolan anläggs först. Bottenplan, som egentligen ska innehålla två dubbelsalar, inreds först som en tillfällig matsal medan den befintliga matsalen byggs ut.

– Den preliminära uppskattningen är att utbyggnaden av matsalen tar tio månader och konceptskolan tar cirka ett år. Planen är att påbörja byggandet av konceptskolan till sommaren 2021, säger Kristina Tegman.

Först till höstterminen 2023 kan skolan vara redo att ta emot fler elever.

I slutet av april beslutade utbildningsnämnden att godkänna ett genomförandeförslag av projektet, som beräknas kosta 117 miljoner kronor.

Nästa steg i processen är att stadens fastighetsbolag Sisab sätter igång en upphandling för att hitta en entreprenör som ska få uppdraget att bygga, samt att påbörja detaljprojektering.