Utbyggnadsplaner kan stoppas. Vasa Real ska byggas ut men en biotopskyddad allé med träd kan sätta käppar i hjulet för planerna. Foto: Sacharias Källdén

Utbyggnaden av Vasa Real kan stoppas helt

Snart avgörs Vasa reals öde. Och allt hänger på om staden får dispens att fälla träden utmed Hälsingegatan eller inte.

  • Publicerad 12:55, 18 sep 2018

Utbildningsnämnden fattade beslut om genomförande av utbyggnaden av Vasa real i december 2016, tanken är att skolan ska kunna rymma cirka 1 320 elever i stället för dagens 890.

Men planerna har överklagats, först av grannar och sedan Naturskyddsföreningen. Och i slutet av förra året kom Mark- och miljööverdomstolens dom: träden vid Vasa real utmed Hälsingegatan utgör en allé som omfattas av biotopskydd och kan därför inte fällas. Utbyggnaden av skolan stoppades.

Träd kan stoppa skola – borgarrådet rasar

Senast i oktober väntas länsstyrelsens beslut om Sisab, Skolfastgheter i Stockholm AB, får dispens att fälla träden utmed Hälsingegatan. Annars riskerar hela utbyggnaden att stoppas.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Någon plan B för Vasa real finns i nuläget inte.

– De andra alternativ för Vasa real som vi tittade på i samband med projekteringen möter inte behovet av nya platser. Det är också tänkt att utbyggnaden ska innehålla idrottshall och förskola. Det är mycket som står på spel, säger Thomas Bergsell, kommunikatör på Sisab.

Fakta om planerna

Planen är en ny byggnad i fyra våningar och två källarplan. En lägre del av den befintliga byggnaden ska dessutom byggas på med tre våningsplan. Det är bland annat tänkt att de nya ytorna ska inrymma idrottssal med omklädningsrum och förskola med plats för 162 barn. På taket planeras en "pedagogisk yta", ett uterum, på 600 kvadratmeter.