Utkastad från sin kolonilott

Lizzie Nordling har varit medlem i Husby Gårds Koloniförening i 26 år. Men nu hotas hon med avhysning i slutet av augusti. – Jag är uppsagd utan skäl, säger hon. Jag fattar inte att det får gå till på det här sättet.

  • Publicerad 11:26, 16 jul 2017

"En brottsling brukar dömas för något konkret brott, men jag kastas ut utan skäl. "

Lizzie Nordling har bott i Husby sedan området byggdes 1975. För lite drygt 25 år sedan frågade en granne om hon ville dela en kolonilott med henne. Sedan flyttade grannen till Skåne och Lizzie tog över hela lotten.

– Numera har jag dessutom en angränsande lott. Det har varit en väl fungerande förening där medlemmarna trivdes.

Hon har prydligt i sina trädgårdar, med blommor, buskar och stenplattor mellan de olika planteringarna. Den här tiden på året går hon ner till sina lotter och sköter växterna två gånger om dagen.

– Här kopplar jag av, säger hon. Här minskar min stress.

I några år satt Lizzie Nordling med i koloniföreningens styrelse. Men hon kom på kant med några av de tongivande i styrelsen när de ville avhysa en tidigare medlem, Mirja Holm, från sin kolonilott 2011.

– Jag tyckte inte att det fanns skäl för avhysning, och jag sade det. Då vände sig några i styrelsen emot mig.

Mirja Holm blev avhyst och då började det som Lizzie Nordling kallar mobbning. Hon avsattes ur styrelsen året därpå och sedan dess har situationen förvärrats.

– Jag har utsatts för personliga hot, trakasserats och förtalats.

Om en tvist uppstår i föreningen ska styrelsen, enligt föreningens stadgar paragraf 12, ta upp frågan till förbundet. Förbundets styrelse kan fatta beslut i frågan eller ta tvisten vidare till en skiljenämnd där båda parter hörs. Skiljenämndens beslut är det som gäller. Men styrelsen i Husby Gårds Koloniförening gjorde inget av detta.

- Nej, styrelsen visade inget intresse av att lösa tvisten, utan vände sig till Kronofogden.

De försökte inledningsvis få Lizzie Nordling avhyst med hänvisning till paragraf 5 i avtalet om nyttjanderätt. Den paragrafen säger att medlemmen måste följa föreningens stadgar och regler, och om lotten vanvårdas förverkas nyttjanderätten.

– Jag bestred anklagelserna hos Kronofogden, och målet avvisades i augusti 2015. Andra gången de försökte gick frågan vidare till Kronofogden igen, men då konstaterade förbundets jurister att det saknades juridiskt stöd för uppsägning.

Styrelsen gav sig inte. De fortsatte driva frågan om avhysning av Lizzie Nordling. Denna gång använde de sig av paragraf 3 i koloniföreningens medlemsavtal. Där står bara att ”uppsägning skall ske endast en månad före det att avtalet ska upphöra”.

– När tingsrätten tog upp fallet igen, konstaterades att föreningen har rätt att säga upp avtal utan att ange några skäl.

När Mirja Holm blev avhyst från Husby Gård Koloniförening 2011 angavs inte heller några skäl. Idag ser hon hur historien upprepar sig.

– Det är ingen föreningsdemokrati, säger hon, det är diktatur. Jag blev hotad många gånger och gjorde flera polisanmälningar. En gång fick jag ett dödshot, men ingen av dem som hörde vågade vittna.

Mirja Holm och Lizzie Nordling berättar om intriger och avundsjuka, och att rena sabotage förekommer, i det som på avstånd verkar vara en idyll.

– Många medlemmar känner olust, men det finns en rädsla att säga vad de tycker, säger Lizzie Nordling. Styrelsen tar inte sitt ansvar. De tar inte tag i de vardagsproblem som finns, utan utser en syndabock istället.

Nu hotas hon alltså med avhysning i slutet av augusti. Dessutom riskerar hon att få betala rättegångskostnaderna.

– Det känns som en häxprocess. En brottsling brukar dömas för något konkret brott, men jag kastas ut utan skäl. Jag blir dubbelt bestraffad.

Lizzie Nordling har möjlighet att ha ”invändningar mot beslutet” till den sista juli.

– Jag hoppas att jag får ha kvar mina lotter. Jag förstår inte varför vi inte bara kan ägna oss åt odling? Många av problemen skulle lätt kunna åtgärdas.

Göran Kärrman har en kolonilott i Husby Gård sedan nästan tio år tillbaka. Hans åsikter om styrelsens agerande gentemot Lizzie Nordling ”passar sig inte i tryck”.

– Om man godtyckligt kan säga upp folk, så kan den som är god vän med styrelsen tillskansa sig någon annans lott.

Göran Kärrman tycker det är märkligt att en styrelse har så mycket makt och menar att avtalet borde skrivas om.

– Om det inte krävs några formella skäl för uppsägning av nyttjandekontraktet, då kan vem som helst bli av med sin lott om de inte kommer överens med styrelsen.

Mer om koloniträdgårdar

Husby Gårds Koloniförening är ansluten till Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK. som i sin tur är en del av Koloniträdgårdsförbundet.

Nyttjanderätten av en kolonilott regleras av lagtexten i jordabalken.

Avtalet mellan den enskilde och föreningen löper på ett år och kan sägas upp av styrelsen utan att skäl anges.

Lizzie Nordling hotas med avhysning från sina två kolonilotter utan att något skäl anges. Dessutom riskerar hon att få betala rättegångskostnaderna.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt