Rapporten som Lars E.O Svensson har skrivit presenterades hos Stockholms handelskammare. Foto: Mostphotos/Michael Toll

Utökade amorteringskravet sågas i ny rapport

Stänger ute förstagångsköpare, minskar rörligheten, är dåligt underbyggd och ökar risken lågkonjunktur. Flera experter totalsågar resultatet av det andra amorteringskravet.

  • Publicerad 17:21, 27 maj 2019

Under måndagen höll Lars E.O Svensson, professor i nationalekonomi och tidigare vice riksbankschef, en dragning om sin rapport om amorteringskravets effekter som gjorts på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

Hans slutsats: Det andra amorteringskravet borde aldrig ha sett dagens ljus.

– Det har införts på felaktiga grunder. Det som händer är att personer i 25-29-årsåldern stängs ute från bostadsmarknaden. Har man inte rika föräldrar, en sparad förmögenhet eller tjänar mer än 35 000 kronor går det inte att köpa en liten etta i Stockholm idag. Det enda rimliga är att avskaffa amorteringskravet, säger Lars E. O. Svensson.

Så slog de nya bolånereglerna

Enligt den tidigare vice riksbankschefen är det mycket olyckligt att effekterna av amorteringskravet inte utreddes ordentligt innan det infördes.

– Det är mycket märkligt. Tyvärr är det så i praktisk politik. Besluten fattas först, sedan får politikernas staber i uppgift att försöka hitta stöd för politiken. Men om man läser på i ämnet får man en motsatt slutsats, säger Lars E.O Svensson.

I rapporten görs en beräkning som visar att det var cirka 50 procent av stockholmare i åldern 25-29 som 2017 kunde beviljas lån till en egen bostad på 2,8 miljoner.

Efter det skärpa amorteringskravet i mars 2018 kan endast 20 procent av samma målgrupp skaffa sig en egen bostad.

– Kreditåtstramningen som amorteringskravet för med sig drabbar unga förstagångsköpare som inte har hög inkomst eller förmögenhet. Priset på bomarknaden måste falla med 37 procent för att en förstagångsköpare ska kunna beviljas lån, säger Lars E.O Svensson.

Finansinspektionen avböjde medverkan

Förutom honom fanns flera andra på plats när rapporten diskuterades på Stockholms Handelskammare. Alla var eniga om att amorteringskravet borde slopas.

– Det är ju uppenbart hur fel det här slår. Det är ju orimligt att man ska behöva bo kvar hemma hos sina föräldrar tills man är 30 år, säger Johan Skoglund, vd på JM.

Enligt Stockholms Handelskammare kostar "Stockholms dysfunktionella bostadsmarknad 100 miljoner kronor varje dag", om man bland annat räknar in uteblivna intäkter som följd för att personer inte bosätter sig i Stockholm.

Och enligt Anette Frumerie, vd på bostadsbolaget Besqab, bör avskaffandet av det andra amorteringskravet vara en prioriterad fråga.

– Flera saker måste göras för att komma till rätta bostadsmarknaden i Stockholm. Men det första är absolut att ta bort det andra amorteringskravet, säger hon.

Ingen som medverkade på seminariet hade något positivt att säga om det utökade amorteringskravet. Finansinspektionen hade tackat nej till att medverka.

Fem negativa effekter med amorteringskravet

✔ Förstagångsköpare som inte har hög inkomst eller en tidigare förmögenhet får mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

✔ Åtstramningen har skett på felaktiga grunder, införandet av amorteringskravet får felaktiga effekter.

✔ Minskad rörlighet på bostadsmarknaden.

✔ Bolånetagare tvingas spara för mycket och konsumera för lite.

✔ Minskad nyproduktion på bostadsmarknaden.

Visa merVisa mindre