Campus Manilla. Nu tvingas skolan vidta åtgärder mot kränkningarna. Foto: Linda Gren

Utredning om Campus Manilla avslutad

Vi har tidigare berättat att prinsessan Estelles skola på Djurgården utreds efter larm om kränkningar och våld. Nu har skolan fram till april på sig att vidta åtgärder.

  • Publicerad 10:39, 5 dec 2018

Efter flera inkomna anmälningar från föräldrar med vittnesmål om att elever utsattes för våld och kränkningar från andra elever bestämde sig Skolinspektionen för att göra en så kallad riktad tillsyn. I början av oktober besökte inspektionen därför Campus Manilla för att se om skolan efterlever skollagens krav inom ett antal områden. 

Nu är den extra utredningen avslutad.

Campus Manilla utreds efter larm om våld

I beslutet står bland annat att det finns flera brister i verksamheten gällande åtgärder mot kränkande behandling av elever. Skolan har fram till den 1 april 2019 på sig att vidta åtgärder gällande bristerna.

I en intervju med StockholmDirekt i slutet av oktober sa rektor Carina Hagström Bergh att hon välkomnar Skolinspektionens utredning.

– Den kommer hjälpa oss att bli en ännu bättre skola. 

Föräldrauppror och kris på Campus Manilla