På torsdag presenteras ett förslag för trafiknämnden på hur framkomligheten vid Brommaplan kan ökas. Foto: Mikael Andersson

Utredning: Så kan Brommaplans trafik förbättras

I fjol lämnade Socialdemokraterna in en motion om hur Brommaplans ofta kaotiska trafiksituation kan förbättras. Nu har trafikkontoret utrett förslaget – och presenterar två huvudlösningar.

  • Publicerad 16:41, 20 maj 2019

StockholmDirekt har tidigare skrivit om att Socialdemokraternas lämnat in en motion om hur framkomligheten på Brommaplan kan förbättras.

Trafikkontoret fick i uppdrag att utreda hur både en bättre framkomlighet och en ökad säkerhet kan bli av – och på torsdag ska utredningen presenteras för trafiknämnden.

Två huvudalternativ

De två huvudalternativen som föreslås är att rondellen byts mot en fyrvägskorsning eller att rondellen är kvar men framkomligheten för bussarna förbättras, genom att Kvarnbacksvägen breddas och ett norrgående bussfält längs Drottningholmsvägen anläggs.

Ett ytterligare alternativ som tas upp är att en genomfart för Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen byggs genom rondellen. Tanken är att överfarten regleras av trafikljus, och att infarterna från Spångavägen, Klädesvägen och Kvarnbacksvägen fortsatt är oreglerade.

Utredarna konstaterar dock att den varianten är ovanlig och därför riskerar att situationer uppstår när trafikanterna inte förstår hur de ska köra – samt att man beräknar att det kommer innebära längre restider för bussar och bilar.

"För tidigt att säga"

Enligt Theodor Bratt, handläggare på trafikkontoret, går det i nuläget inte att säga vilket av alternativen som är mest aktuellt.

– Det är för tidigt att säga. Det är mycket möjligt att det i slutändan kommer att handla om andra alternativ än de vi utrett, säger han.

Trafikkontoret drar slutsatsen att det går att reducera den nuvarande restiden så pass mycket att det är lämpligt att utreda frågan vidare, men nu är det upp till politikerna om ärendet kommer att prioriteras.

Så här ser förslagen från trafikkontoret ut