Utskällt. Både remissinstanser och Spångabor kritiserar utfomningen av husen som planeras snett mittemot Svandammen. Nu kan husen ritas om. Foto: Stockholms stad/Utopia

Utskällt hus-förslag i Spånga C kan göras om

Förslaget om två flerbostadshus mitt emot Svandammen fick hård kritik av många Spångabor när det presenterades i fjol. Nu föreslår stadsbyggnadskontoret att husen ritas om.

  • Publicerad 16:29, 18 mar 2019

Vi kikar på ett helt nytt grepp, lite mer klassiskt

Planen är att bygga två huskroppar med 40 lägenheter på skogskullen snett mitt emot Svandammsparken.

Men husen, med en mörk fasad i rostig corténsstål och assymetriskt sadeltak, föll inte Spångaborna i smaken. Kritiken blev hård, i lokala facebookgrupper tyckte många att de helt enkelt var fula, vilket vi rapporterade om i mars 2018.

LÄS MER: Hård kritik från boende mot nya husen i Spånga

Nu är samrådet avslutat och det visar sig att flera remissinstanser håller med.

Skönhetsrådet anser bland annat att "den tunga formen och den mörka kulören i förslaget avviker för kraftigt mot omgivande bebyggelse och att förslaget bör arbetas om".

Många som protesterat

Även flera andra remissinstanser – som är positiva till bygget i sig – har haft synpunkter på husens gestaltning.

Att byggplaner kritiseras av personer som bor i närheten är mer regel än undantag. Men i det här fallet är det ovanligt många som visat sitt missnöje, bland annat genom en protestlista med 1012 namnunderskrifter som skickats in till stadsbyggnadskontoret.

– Det är inte alltid man får in en sådan, säger Anton Nylander, stadsplanerare.

Bland Spångaborna som skickat in synpunkter vill de flesta att förslaget avslås helt. Flera menar att husens utformning inte passar in i området och att många, bland annat förskolor, använder skogsområdet som därför bör bevaras. Även trafiksituationen på Sörgårdsvägen och påverkan på naturen är ämnen som lyfts.

Mer klassisk utformning

Samrådsredogörelsen ska upp till politikerna i stadsbyggnadsnämnden nästa torsdag.

Förslaget från stadsbyggnadskontoret är att gå vidare med planen. Storleken – fem våningar med cirka 40 lägenheter och parkeringsplatser i garage – kvarstår. Men utformningen kommer att se ganska annorlunda ut när planen har arbetats om, enligt Anton Nylander.

– Det handlar om byggnadsdetaljer som materialval, fönster och balkonger. Vi kikar på ett helt nytt grepp, lite mer klassiskt. Det är för tidigt att svara mer detaljerat, vi arbetar vidare först när politikerna har fattat beslut, säger han.

Förutom husens utseende är förslaget att bland annat också se över skyddet för vattensalamandrar och hur landskapsbilden påverkas. Även trafiksäkerheten, inklusive framkomligheten för bussar, på Sörgårdsvägen kan ses över.

LÄS MER: Så blir nya bostäderna vid Svandammen

Detta är planen

40 lägenheter i två huskroppar på skogshöjden mellan Spånga centrum och villorna i Solhem.

I botten ska det vara affärslokaler, vilket "förlänger" centrum.

Tid för årets sötchock på 4H-gårdarna

Nyheter Bäää. Nu lammas det för fullt i Västerort och Järfälla Nu våras det i Stockholms hagar och hägn – och det brukar innebära en våg av gullighet i form av små ulliga lamm. Vi har kollat var storken har varit och vilka som fortfarande går i väntans tider.torsdag 18/4 16:26

Dags för vårmarknad på Spånga torg

Nyheter Så gör du om du vill delta Hemtrevligt och för familjer är Spånga vårmarknads paroll. Snart är det dags för årets omgång och det går fortfarande att anmäla sig för att vara medtorsdag 18/4 16:22

Vi är Västerort