Mats Einarsson, avgående ordförande för socialnämnden, är kritisk till nya majoritetens sparkrav på socialnämndens budget. Foto: Arkivbild

V-kritik mot budgeten: Soc hotat av nedskärningar

I den nya majoritetens budget för 2019 ska socialnämnden spara tio miljoner kronor. Men det finns ingen onödig verksamhet som kan avvecklas och människor kan komma att fara illa. Det skriver Mats Einarsson (V), avgående ordförande för socialnämnden.

  • Publicerad 15:43, 16 nov 2018

Slå vakt om Botkyrkas socialtjänst!

”I det nuvarande läget kan det ifrågasättas om nämnden kan garantera en tillräcklig rättssäkerhet och om lagstiftningens krav på området uppfylls fullt ut.”

"Människor kan fara illa"

Så skrev socialnämnden inför beslutet om budget för nästa år. På vanlig svenska betyder det: ”Vi är inte säkra på att vi klarar vårt uppdrag i fortsättningen och människor kan komma att fara illa.”

Miljonsatsning på våldspreventivt center i budgeten

I detta läge hotas nu socialtjänsten av ytterligare nedskärningar!

Som alla nämnder har socialnämnden fått ett effektiviseringsbeting för 2019. Drygt 10 miljoner kronor ska sparas in – utan att verksamheten försämras. Den nya majoriteten, där Vänsterpartiet ersatts av tre borgerliga partier, har nu låtit förstå att de kostnadsminskningar på flyktingmottagandet som förutses inte accepteras som effektivisering. Det vill säga – de ska genomföras, men socialnämnden åläggs ytterligare 10 miljoner kronor i effektiviseringar!

Det låter sig inte göras. Det finns ingen luft kvar i budgeten som kan pressas ut, ingen onödig verksamhet som kan avvecklas, inget slöseri som kan stoppas.

"Dumsnålhet"

Det allra mesta av det som socialtjänstens gör är lagstyrt. Vi kan bara skära i det som inte är obligatoriskt. Vi kan till exempel lägga ner den öppna förskolan, avveckla det våldsförebyggande arbetet (som kommunen nyss beslutade förstärka), dra ner på tidiga insatser för barn i riskzonen, sluta utbilda vår personal om hedersrelaterat förtryck, sluta erbjuda människor stöd för att komma ut ur missbruk och dra in stödet till föreningslivets sociala arbete.

Alla vet att sådana nedskärningar är dumsnålhet som inte bara leder till större mänskligt lidande, utan också till nya och större kostnader på både kort och lång sikt.

Vill vi fortsätta vara stolta över vårt sociala arbete?

Nu är det upp till kommunfullmäktige. Vill vi kunna fortsätta vara stolta över Botkyrkas sociala arbete? Om svaret är ”ja” på den frågan så måste det motsvaras av en realistisk budget för 2019.