Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd, har de senaste veckorna varit ute och träffat fältassistenter i olika stadsdelar. Hon tycker att ett för stort ansvar läggs på dem vid allvarliga händelser. Foto: Rasmus Panagiotis Columbus/Linda Gren

V vill ha kristeam för dödsskjutningar

Vänsterpartiet vill att Stockholm stad ska inrätta ett särskilt kristeam som ska sättas in omedelbart efter en dödsskjutning. "Vi behöver på ett bättre sätt ta hand om anhöriga, oroliga föräldrar och våra egna medarbetare", säger Clara Lindblom (V).

  • Publicerad 16:25, 16 maj 2019

Efter att tre unga män sköts ihjäl i Sätra i april har ideella krafter i området riktat kritik mot Stockholms stad, som de tyckte agerade för sent och för svagt för att stötta de chockade vännerna och familjerna. Sätraborna fick själva arrangera krismöten och trösta sörjande ungdomar.

Nu vill Vänsterpartiet att staden inrättar ett särskilt krishanteringsteam som ska kunna "aktiveras omgående vid skjutningar och liknande extraordinära händelser".

– Vi behöver på ett bättre sätt ta hand om anhöriga till offren, oroliga föräldrar och våra egna medarbetare. Då behöver vi personal som faktiskt är utbildade. Det är inte lätt att ta hand om människor i sorg. Fryshuset och fältarna var efter polisen de som var först på plats i Sätra. De gjorde ett enormt arbete och jobbade häcken av sig i två veckor. Men de har inte kompetens att möta människor i sorg, säger Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd.

Psykologer och präster

Tanken är ett centralt krishanteringsteam som består av personer med särskild kompetens, till exempel psykologer, kuratorer, socialsekreterare och representanter för trossamfund. Teamet ska rycka ut till berörd stadsdel så fort en extraordinär händelse har skett och jobba sida vid sida med fältassistenter och andra med lokalkännedom.

– Jag tänker att de ska vara på plats i stadsdelen inom en utsatt tid, helst inom två timmar. Väl på plats ska de samarbeta med en lokal trygghetssamordnare och utvärdera läget, titta på vilka insatser som behövs. Men också bara finnas på platsen för att lyssna och svara på frågor.

För att det här systemet ska fungera tycker Vänsterpartiet att det ska finnas lokala trygghetssamordnare i varje stadsdel som arbetar förebyggande och samordnar kontakten med till exempel polis och bostadsbolag. Trygghetssamordnaren skulle vid extraordinära händelser, så som en skjutning, vara den som leder krisarbetet.

Socialborgarrådet Jan Jönsson (L). Foto: Claudio Britos

Socialborgarrådet Jan Jönsson (L) anser att det finns en rad frågetecken kring Vänsterpartiets förslag.

– När det gäller psykologer som arbetar med hälso- och sjukvård är det regionen som ansvarar för det, säger han.

Stockholm stad håller på att ta fram gemensamma riktlinjer för hur stadsdelarna ska hantera dödsskjutningar, som ska vara på plats innan sommaren. I den nya planen ska det också förtydligas vilken roll Region Stockholm har när det kommer till stöd och vård vid en sådan här händelse. Jan Jönsson pekar på att det redan finns ett traumateam inom sjukvården som ska sättas in vid allvarliga händelser.

– Som princip ska sådana här händelser hanteras nära där det sker. Det bör vara människor med lokalkunskap, med relationer till civilsamhället. Det är det den här planen går ut på, att underlätta för stadsdelarna att få in de resurser man behöver, när man behöver dem.