Bananhuset rivs med stor sannolikhet nästa år. Men vad händer med de boende? Foto: Saga Lindqvist

Vad händer med de boende när Bananhuset rivs?

16 personer bor kvar i Bananhuset i nuläget. Men framtiden är oviss. Kommunen menar att det finns ett muntligt avtal för hyresgästerna, men boende som vi talar med känner inte igen det. – Vi har inte blivit erbjudna något.

  • Publicerad 15:53, 17 okt 2017

Under 2018 förväntas Täby kommun riva bananhuset, fastigheten Blåklinten, i Roslags-Näsby. Just nu ligger dock överklagan i vägen för projektet. Och ett rivningslov fattas.

– När detaljplanen vinner laga kraft som vi räknar med att den gör under 2018 har vi även ett rivningslov. Vår bedömning är därmed att huset rivs under 2018, säger Joachim Quiding, samhällsutvecklingschef i Täby.

När bananhuset rivs kommer de nuvarande hyresgästerna tvingas flytta in i provisoriska bostäder där de också kommer bo under byggtiden.

– Vi kommer att se till att kvarvarande hyresgäster kommer att få bo kvar i Täby under tiden som det byggs nya hyresrätter i Roslags-Näsby. Några hyresgäster har dock redan flytta till framför allt seniorlägenheter, säger Joachim Quiding.

Kommer ha förstahandskontrakt

De nybyggda bostäderna som ska byggas på bananhusets plats förväntas vara klara 2019/2020. Då ska de nuvarande hyresgästerna få flytta in.

– Hyran kommer ligga betydligt högre då Blåklinten är ett renoveringsobjekt. Vi har en muntlig överenskommelse om att de boende i Blåklinten ska få ett förstahandskontrakt i de nya hyresrätterna, säger Joachim Quiding.

Men Andreas Wallén och Stefan Björklund, boende i Bananhuset, har inte hört talas om något förstahandskontrakt.

– Jag känner inte till det muntliga avtalet, det har jag inte hört talas om alls. Och ett muntligt avtal är inte säkert. Man ska ha det på papper, säger Andreas Wallén.

– Kommunen borde erbjuda oss lägenheter som motsvarar samma hyra.

Stefan Björklund är missnöjd med hur kommunen har hanterat ärendet.

– Vi har inte blivit erbjudna något. Täby ska erbjuda oss nya lägenheter, men det är inte säkert att jag får ett förstahandskontrakt. Jag kan lika gärna bli erbjuden ett andrahandskontrakt, säger Stefan Björklund.

Joachim Quiding igen:

– Det är märkligt att de boende inte känner till att de ska få förstahandskontrakt. Men då får vi vara ännu tydligare i kommunikationen.

Vill bo kvar

Andreas Wallén hoppas på att få bo kvar i bananhuset. Om inte det är möjligt vill han att hyran ska vara densamma i det nya boendet.

– Det verkar lite som de vill smita från sitt ansvar. Jag vill att vi ska får bo kvar här och att de inte höjer hyran, säger Andreas Wallén.