Vad händer med ödehuset mitt bland de fina villorna i Täby?

Mitt i centrala Täby ligger ett hus som dragit till sig många Täbybors uppmärksamhet. Huset har stått tomt en längre tid, fönstren är igenspikade och huset börjar förfalla. Täby Nyheter undersöker ödehusets framtid.

  • Publicerad 07:01, 25 mar 2015

Huset som står tomt utmärker sig minst sagt från husen intill. På höger och vänster sida är gräsmattorna välklippta, barncyklar ligger på tomten och fasaderna är rena.

Men på ”ödehusets” tomt har gräset vuxit sig vilt, en stig har trampats upp av folk som genat över tomten, eftersom det står tydligt att ingen husägare kommer springa ut och hytta med näven.

Den som letar efter graffitimålningar i Täby kan få leta länge, ett resultat av kommunens hårda klotterpolicy. Men eftersom ”ödehuset” är privatägt finns klotter och graffiti på husets alla sidor. På tomtens baksida ligger några övergivna klädesplagg och på framsidan finns en död fågel.

Intresse och irritation

Huset har väckt både intresse och irritation hos grannar och förbipasserande. Ett antal Täbybor har klagat hos kommunen på att man borde göra något åt huset, ta bort klottret och snygga till tomten. Flera har också hört av sig och varit intresserade av att köpa huset och tomten.

Enligt Täby kommuns bygglovschef har fastighets­ägaren, som bor i Danderyd, huset som en slags pensionsförsäkring. Exakt hur länge huset stått tomt vet man inte på kommunen, men det har varit ett ärende för kommunen mer än en gång. Det finns just nu ett pågående ärende kring huset.

– När jag började jobba 2011 så åkte jag förbi huset och tyckte att vi borde göra något åt det och ett nytt tillsynsärende skapades, säger Mikael Mattsson, bygglovschef.

Hos länsstyrelsen

I mars förra året fattades ett beslut i byggnadsnämnden där man ålade fastighetsägaren fixa till huset – ta bort klotter, byta ut trasiga fönsterrutor och ta bort skivorna som täcker fönstren. Om detta inte åtgärdades inom fyra månader så skulle fastighetsägaren få böta tio tusen kronor.

– Men det stannar inte där, han har utnyttjat sin rättighet att överklaga, så sedan i somras ligger ärendet hos länsstyrelsen. Under tiden kan vi inte göra så mycket, det drar ut på tiden, säger Mikael Mattsson.

En annan möjlig framtid för ödehuset är att det helt enkelt kommer att tas bort helt.

– Fastighetsägaren visade lite god vilja i oktober förra året och kom in med en ansökan om att riva hela huset och det fick han. Sen har man två år på sig att utnyttja rivningslovet, så det återstår att se vad det blir av huset, säger Mikael Mattsson.

”Vårdat skick”

Täby Nyheter har sökt, men inte lyckats nå, fastighetsägaren. Oavsett om huset rivs eller står kvar så måste man som tomtägare se till att en viss standard uppnås, enligt Mikael Mattsson.

Var går gränsen för hur en tomt får se ut?

– Man får inte ha en tomt som är för skräpig, helt enkelt. Det står i plan- och bygglagen att en tomt ska hållas i vårdat skick. Det gäller väl särskilt sådant som kan bli till exempel trafik- eller miljöfarligt, säger Mikael Mattsson.

Så står det i plan- och bygglagen

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Visa merVisa mindre

Fler ödeplatser

Den som fascineras av hus och platser som lämnats vind för våg kan besöka Jan Jörnmarks hemsida med bilder från övergivna platser från Sverige, Europa och USA.

OS-byggen har en tendens att falla i glömska när atleterna åkt hem. 1984 hölls vinter-OS i Sarajevo, men i dag har naturen tagit över gamla hoppbackar och bobsleighrännor. Bilder från Sotji, där vinter-OS hölls förra året vittnar om denna arena går ett liknande öde till mötes.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt