Vad händer på Enköpingstvätten?

Pumpanordningar, stängsel och en inventering. Det börjar hända saker på Enköpingstvätten, som stått orörd i över tio år.

  • Publicerad 08:58, 5 apr 2019

Det är lite spöklikt nästan.

Mellan 1962 och 2007 användes Enköpingstvätten, vid viadukten i Romberga, flitigt av privatpersoner och företag som var i behov av kemtvätt.

Men verksamheten orsakade stora föroreningar.

Under perioden beräknas 50 till 150 ton PCE (perkloretylen) ha använts i de fyra kemtvättmaskinerna.

PCE har även trängt ner i underliggande jordlager där stora mängder PCE, mellan 2 och 10 ton, finns lagrat i den finkorniga jorden.
Innan Enköpingstvätten gick i konkurs 2007, gick den dåvarande ägaren upp i rök. Tvätten stod därför sedan mer eller mindre orörd i tio år, fram till dess att kommunen nyligen exproprierade tomten.

– Det är lite spöklikt nästan. Konkursförvaltaren har sålt det funnits av värde, men det finns fortfarande mycket grejer kvar därinne som stått orörda, säger Ulf Hallberg, utredningsingenjör på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Enköpings kommun.

Förstörts av inkräktare

Helt orörd har lokalen inte stått. Efter en inventering av byggnaden har det konstaterats att det finns asbestfiber i byggnaden, som delvis uppkommit efter skadegörelse orsakade av inkräktare.
– Det har varit en del rörelse i lokalen under de här tio åren. Det har varit personer där som letat efter det ena och andra. Rörisolering har förstörts och då har asbestfibrerna har spridit sig, säger Ulf Hallberg.

Fortfarande osäkert

Därför behöver byggnaden saneras, innan den rivs. Och först när byggnaden jämnats med marken, kan efterbehandlingsåtgärderna av marken ske.

– Det är osäkert än så länge när rivningsarbetet kan inledas, säger Ulf Hallberg.

Tomten inhägnades nyligen och viss verksamhet pågår redan i området. Vid provtagningar 2004 uppmättes PCE i Munksundets vattentäkt. Det ledde till fortsatta undersökningar där mycket höga halter av PCE uppmättes i grundvattnet i Romberga. PCE som härleds till Enköpingstvätten.

Därefter har en container ställts på platsen som innehåller utrustning som, i huvudsak, hjälper till att sänka grundvattennivån för att minska spridningen av föroreningarna. En sorts konstgjord andning.

– Det händer en del på tomten, under ytan, även om man kanske inte kan tro det om man bara promenerar förbi, säger Ulf Hallberg.

Detaljkontroll

Nyligen inleddes en åtgärdsplanering som i detalj ska kartlägga, dels närområdet, men också områden en bra bit bort ska kontrolleras.

– Det blir ett underlag för att sedan kunna följa upp och kontrollera effekterna av saneringsarbetet längre fram. Om insatserna har fungerat som vi hoppats, avslutar Ulf Hallberg.

Vad är PCE?

PCE, Tetrakloreten eller perkloretylen har i huvudsak används sedan 1940 för textiltvätt. PCE har även använts för industriell avfettning, men i mindre omfattning än trikloreten. I likhet med trikloreten krävs en förstärkt stabilisering vid avfettning av lättmetall. En mindre del har använts för extraktion av slakteriavfall och benrester.

Under några år i slutet av 1980-talet användes en blandning av PCE och pentanol för att rengöra kretskort efter lödning. Användningen av PCE är förbjuden i konsumentprodukter men får användas yrkesmässigt.

Ett 50-tal bilvrak omhändertas varje år

Nyheter Intill motortrafikleder, i skogsdungar eller på parkeringar står de – skrotbilarna. Enköpings kommun omhändertar 50 sådana här vrak varje år. Och på Trafikenheten har man en känsla av att vraken ökat...fredag 23/8 12:45

Inbrott på kontorshotell, drog- och cykelbrott

Nyheter Cykelstölder, drogbrott samt inbrott på ett kontorshotell. Det finns med i blåljusrapporten torsdag-fredag.fredag 23/8 11:33