Statistik. I Vallentuna finns störst andel osäkra kurvor i Stockholms län, visar en ny granskning av SVT. Bilden är en genrebild. Foto: Mostphotos

Vägen med flest farliga kurvor finns i Vallentuna

Väg 976 i Ekskogen har störst andel farliga kurvor i landet, visar en ny granskning av SVT. I Stockholms län finns fem vägar vars kurvor är "felutformade" – och tre av dessa finns i Vallentuna.

  • Publicerad 15:21, 30 sep 2019

SVT släppte nyligen en kartläggning av hur många vägar i Sverige som har kurvor som inte går att runda på ett säkert sätt.

Värst är det i Vallentuna, där tre av fem vägar i Stockholms län har kurvor som är felutformade. Man har jämfört och tittat på hastigheten, lutningen och hur skarp kurvan är.

Väg 976, som sträcker sig mellan Lövhagen och Rumsättravägen i närheten av Ekskogen, har 213 kurvor varav 183 har friktionsproblem. Det innebär att kurvornas utformning ökar risken att bilen hamnar på fel vägbana, får sladd eller åker av vägen.

I snitt passerar 226 bilar på ett dygn här, och det senaste året har sju olyckor inträffat på vägen.

"Måste prioritera rätt saker"

De andra två vägarna med farliga kurvor är väg 977 och 951.

Väg 951 som går längs Vallentunasjön upp till Vallentuna flygfält har 84 felutformade kurvor. 959 bilar passerar i snitt per dygn och tio olyckor har inträffat det senaste året.

På väg 977, som också ligger i Ekskogen, finns 98 felutformade kurvor, 549 bilar som passerar per dygn och det senaste året har sju olyckor inträffat där.

VallentunaDirekt har pratat med Trafikverket, som menar att just kurvorna inte är den vanligaste olycksorsaken och därför inte prioriteras.

– I de flesta fall är det inte kurvan i sig som förorsakat olyckan. Framförallt är det en för hög hastighet. En annan sak är väglaget, att det är halt eller att fordonet haft för slitna däck. Vi ska titta på kurvor också absolut. Men vi måste vara säkra på att vi prioriterar rätt saker, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Ingår inte i Nollvisionen

Trafikverket har ett projekt som kallas för Nollvisionen, där man jobbar med att utforma trafiksäkra vägar. Det långsiktiga målet är att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken.

I projektet finns ett antal vägar man prioriterar att jobba med. Men ingen av ovan nämnda vägar i Vallentuna är med där.

Det som SVT har lyft upp har inte gjort skillnad på vad det är för typ av incidenter och hur allvarliga de varit. Ett sådant sifferunderlag blir svårt att koppla till Nollvisionens målsättning och finns därför inte med, menar Bengt Olsson.

– Nollvisionen handlar om att få ned antalet svårt skadade och omkomna. Därför jobbar vi utifrån varför dessa olyckor har hänt för att systematiskt kunna minska eller få bort dem, säger han.