Illustration. Nobel Center som det är tänkt att se ut på Blasieholmen. Foto: Tomorrow AB

Valet kan avgöra frågan om Nobel Center

Turerna om Nobel Center på Blasieholmen går vidare. Nu kan valet 9 september avgöra om den stoppade byggplanen ska överklagas eller inte i högsta instans.

  • Publicerad 07:00, 27 aug 2018

Tre partier utgör den oheliga allians som lyckats driva igenom nya Nobel Center på Blasieholmen. S, M och C röstade igenom bygget i kommunfullmäktige i april 2016 med siffrorna 54 ja-röster mot de 43 som röstade nej.

Domstol upphäver planen för Nobel Center

Historien slutade dock inte där. Övriga partier var och är fortsatt mot projektet och i våras upphävde Mark- och miljödomstolen detaljplanen med hänvisning till att byggnaden skulle orsaka "påtaglig skada på riksintresset".

Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) var dock segerviss och lovade att staden skulle överklaga.

– Det är beklagligt att Mark- och miljödomstolen på svaga grunder tagit detta beslut. Vi kommer att överklaga och räknar med att både få prövningstillstånd och ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen som både tar hänsyn till stadens möjligheter att utvecklas och som respekterar gällande riksintressen, sa han i samband med domen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Men sedan dess har inte mycket hänt. Staden har fått extra tid på sig att skicka en överklagan, fram till den 19 oktober, det vill säga efter valet. Enligt Björn Ljung, Liberalernas talesperson i stadsbyggnadsfrågor, kommer hans parti verka för att det inte blir någon överklagan efter valet.

– Vi kommer ta fajten för det. Det vore arrogant mot stockholmarna att överklaga då domen var väldigt väl underbyggd. Vi måste ha en annan plats att jobba vidare med och utreda. Det finns en del intressanta tankar i både centrala staden och ytterstaden, säger han.

SD: Bygg Nobel Center – i Karlskoga

Fortsätter jobba för ett genomförande

Björn Ljungs kollega i alliansen, Anna König Järlmyr (M), har inga planer på att försöka ena de fyra borgerliga partierna i frågan. Moderaterna kommer fortsatt jobba för att Nobel Center ska byggas på Blasieholmen och förordar en överklagan.

– Jag tycker det är bra att det får gå till högsta instans, det är ingen praxis jag vill ändra på rent generellt. Sedan så är vi fyra allianspartier inte överens i just den här frågan, men vårt samarbete är större än ett stadsbyggnadsprojekt, säger hon och menar att hon inte känner till huruvida överklagan kommer skickas in innan eller efter valet.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Kommunstyrelsen, som är fullmäktiges verkställande organ, är den instans som skickar in en överklagan. Skulle valresultatet göra så att partierna på nej-sidan får majoritet i kommunstyrelsen så kan den välja att inte skicka in någon överklagan.