Valguide: Det här vill våra EU-kandidater

Söndag 26 maj är det dags att rösta i valet till EU-parlamentet. Men vad är det vi röstar om? Vi tar tempen på några av Stockholms läns kandidater, från de partier som idag representerar Sverige i Europa.

  • Publicerad 11:45, 23 maj 2019

Socialdemokraterna

Jytte Guteland, plats 3 på Socialdemokraternas lista. Foto: Thierry Roge

Namn: Jytte Guteland, Stockholm
Plats på partilistan: 3
Gör: Ledamot i Europaparlamentet
Politisk bakgrund: Har varit politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet och sedan 2014 sitter hon i Europaparlamentet.

Vilka är era viktigaste frågor i EU-valet?

– För oss handlar det om att stå upp för demokrati och en hållbar framtid och vårt besked är att vi vill vara Sveriges bästa klimatparti. Vi vill att EU ska göra mer för att se till att länder respekterar Parisavtalet, och att EU ska höja takten när det kommer till att minska utsläppen.

Vilka EU-frågor påverkar stockholmarna, som man kanske inte tänker på?

– Det är mycket som påverkar. Jag har jobbat mycket med kemikaliepolitiken. EU lagstiftar om det och vi skulle behöva skarpare regleringar av hormonstörande kemikalier och mer ambitiösa kemikalielagar för att värna om våra barns hälsa. Det påverkar bland annat hur man upphandlar verksamheter, och där kanske man inte tänker på hur lokal- och EU-nivå hänger samman.

Hur jobbar ni för att öka valdeltagandet?

– Jag ser den här valrörelsen som en frisk fläkt jämfört med tidigare jag varit med i. Att ungdomar, inte bara i Sverige, har lyft klimatfrågan. Jag tror att det och kampen mot högerextremism kommer få fler att rösta, när att man ser att vi genom EU kan skapa bättre standarder och ta oss an den globala uppvärmningen.

Moderaterna

Arba Kokalari, plats 4 på Moderaternas lista. Foto: Leo Smidhammar

Namn: Arba Kokalari, Södermalm
Plats på partilistan: 4
Gör: Globalt pressansvarig på Electrolux.
Politisk bakgrund: Tidigarefullmäktigeledamot i Stockholm och vice ordförande i partigruppen EPP:s ungdomsförbund. (EPP är M:s partigrupp i EU-parlamentet). Även tidigare internationell sekreterare i MUF.

Vilka är era viktigaste frågor i EU-valet?

– Tryggheten och klimatet. Vi vill öka polissamarbetet genom att stärka Europol och vi vill att Sverige går med i den nya åklagarmyndighet som nu byggs upp inom EU. Detta för att jobba gemensamt mot bland annat bedrägerier, terroism och stöldligor. För klimatet vill vi satsa på förnybar energi och kärnkraft och införa grön frihandel, alltså slopad tull på klimatsmarta varor.

Vilka EU-frågor påverkar Stockholmarna, som man kanske inte tänker på?

– Den fria rörligheten som gör att alla lokala företag kan exportera fritt utan tullar inom EU. Att vi fått fri roaming inom EU och inte behöver betala extra för internet när vi reser till andra EU-länder.

Hur gör ni för att få fler att rösta i EU-valet?

– Vi vill väcka engagemang för de frågor som är viktigast för folk, tryggheten och klimatet. Vi knackar mycket dörr, delar ut flygblad och har satt upp affischer.

Miljöpartiet

Jiang Millington, plats 27 på Miljöpartiets lista. Foto: David Lagerlöf

Namn: Jiang Millington, Järfälla
Plats på partilistan: 27
Gör: Kommunalråd i Järfälla
Politisk bakgrund: Sitter i kommunfullmäktige samt barn- och ungdomsnämnden i Järfälla.

Vilka är era viktigaste frågor i EU-valet?

– Får vi inte ordning på miljöförstöringen och klimatförändringarna har vi inte så mycket annat att spela med. Jag brukar dra parallellen när man fick röka på krogen. Man bara visste att när man kom hem luktade man apa, det var så det var. Nu tänker man kanske att Kina släpper ut en massa kol så det är ingen idé att vi gör nåt här, men i rösta i EU-valet för att påverka globalt!

Vilka EU-frågor påverkar Järfällaborna?

– Liksom allt! Man tror att EU är så långt borta, men så är det inte alls. Lagstiftning som sker inom EU gäller hos oss, vi får jättemycket bidrag för att exempelvis behålla ett bra jordbruk, och driva integrations-, klimat- eller jämställdhetsprojekt. Det syns inte, men skulle man ta bort det skulle man märka skillnaden.

Hur gör ni för att få fler att rösta i EU-valet?

– Det handlar om hur vi vill att det ska vara hos oss i Sverige. Så som det röstas om i EU, påverkar vad vi har för möjligheter här. Kolla på Brexit och vad britterna fått lära sig den hårda vägen! Folk måste förstå att det hänger ihop. Det är bättre att vara med och bestämma än att stå vid sidan av och säga att allt är skit.

Liberalerna

Oscar Wåglund Söderström, plats 6 på Liberalernas lista. Foto: Karin Karlsbro

Namn: Oscar Wåglund Söderström, Spånga
Plats på partilistan: 6
Gör: Enhetschef på handelsmyndigheten Kommerskollegium
Politisk bakgrund: Arbetat både för EU-minister Birgitta Ohlsson och EU-minister Cecilia Malmström. Är ordförande i Liberalernas internationella utskott.

Vilka är era viktigaste frågor i EU-valet?

– Vi vill rusta EU för att kunna hantera stora utmaningar utifrån, som Kina, Trump och Putin. Som att USA vill lämna Parisavtalet, säkerhetshotet från Ryssland och ett Kina som expanderar i rekordfart. Och självklart: klimatet. Vi vill ha en gemensam koldioxidskatt, vi måste bli av med den polska och tyska kolkraften. En annan stor utmaning är att populismen och nationalismen växer.

Vilka EU-frågor påverkar stockholmarna, som man kanske inte tänker på?

– Bostadsinbrotten här i Spånga där jag bor är en EU-fråga. Det är ofta hitresta ligor från andra EU-länder och länderna måste samarbeta mer. Vi vill ha en gemensam polis för gränsöverskridande brottslighet, som ett europeiskt FBI.

Hur gör ni för att få fler att rösta i EU-valet?

– Vi knackar dörr, jag har varit runt i Spånga. Det är första gången vi gör det inför ett EU-val och vi ser att det finns ett intresse av att få information bland väljarna.

Vänsterpartiet

Rikard Warlenius, plats 7 på Vänsterpartiets lista. Foto: Malcolm Jacobson

Namn: Rikard Warlenius, Hägersten
Plats på partilistan: 7
Gör: Lektor i humanekologi och samhällsvetenskapliga miljöstudier vid Göteborgs universitet.
Politisk bakgrund: Ledamot i Stockholms kommunfullmäktige, vice ordförande i trafiknämnden.

Vilka är era viktigaste frågor i EU-valet?

– Vår första prio är klimatfrågan, vi tycker att det är nödläge och ett stort politiskt misslyckande att utsläppen fortsätter att öka. Det räcker inte med småförändringar, utan det kräver fastare tag. Det andra är att värna demokrati och mänskliga rättigheter, och slå tillbaka mot högerextremism. Vi ser att vänstern måste vara med och ta fajten.

Vilka EU-frågor påverkar stockholmarna, som man kanske inte tänker på?

– Jag är aktiv inom kommunalpolitiken och sitter i fullmäktige, det är många frågor på vårt bord som också bestäms av EU. Mycket av det som sker i EU är viktigt för våra lokalpolitiska miljöregler och vår upphandlingslagstiftning, som nu ofta gynnar storföretagen.

Hur jobbar ni för att öka det låga valdeltagandet?

– Det jobbar vi för genom att tydliggöra vad EU har makt över och förklara att EU-parlamentet inte är ett låtsasparlament. De allra flesta svenskar tycker att det är självklart att vi ska vara med i EU, då är det viktigt att man använder sin rösträtt. Vi politiker har en skyldighet att förklara hur mycket av den nationella politiken som bestäms av EU.

Kristdemokraterna

Rolf Åbjörnsson, plats 43 på Kristdemokraternas lista. Foto: Riksdagen

Namn: Rolf Åbjörnsson, Täby
Plats på partilistan: 43
Gör: Driver egen advokatverksamhet.
Politisk bakgrund: Har tidigare varit bland annat riksdagsledamot, vice ordförande i tidigare lagutskottet i riksdagen och ledamot i kommunfullmäktige i Täby.

Vilka är era viktigaste frågor i EU-valet?

– Vi ska fokusera på de frågor som är gemensamma och viktiga, som försvaret och kampen mot den internationella brottsligheten. Brottsbekämpande myndigheter måste samverka i högre grad. Sen självklart flyktingfrågan och klimatet. EU måste även hålla ihop mot Kina och USA.

Vilka EU-frågor påverkar stockholmarna, som man kanske inte tänker på?

– Den brottslighet vi har är organiserad och förfärlig. I Täby, där jag bor, är det östeuropeiska ligor som opererar. Vi måste hjälpas åt i Europa för att sätta stopp för detta. Sedan är jordbrukspolitiken viktig och att vi bevarar vår självständighet i livsmedelsindustrin. Även kommunikationerna är viktiga – fartyg, flyg och tåg. Där måste vi öka samarbetet, framförallt när det gäller tåg.

Hur gör ni för att få fler att rösta i EU-valet?

– Det är inte lätt, men vi jobbar med den här rörelsen som om det vore en vanlig valrörelse. Det är mer aktivitet än det varit tidigare, torgmöten, aktiviteter och flygblad. Det fina är att ungdomarna är mer vakna idag, jämfört med förr.

Feministiskt initiativ

Joakim Månsson Bengtsson, plats 5 på Feministiskt initiativs lista. Foto: Fi

Namn: Joakim Månsson Bengtsson, Bredäng och Lund.
Plats på partilistan: 5.
Gör: Utvecklingsledare i en ideell förening för minskad hemlöshet.
Politisk bakgrund: Suttit i kommunfullmäktige för MP och Fi i Lund. Socialnämnden i Lund. Har praktiserat hos Fi:s EU-parlamentariker Soraya Post i åtta månader i Bryssel.

Vilka är era viktigaste frågor i EU-valet?

– Vi behöver höja klimatambitionerna på EU-nivå. Enligt forskarna har vi bara tio år på oss att vända det här, annars ser vi mellan en halv och en miljon arter försvinna. Andra frågan handlar om att stoppa våldet. Mäns våld mot kvinnor är ingen kvinnofråga eller jämställdhetsfråga – det är en säkerhetsfråga. Tredje frågan är mänskliga rättigheter. Min egen hjärtefråga är att hemlösheten ska upphöra i EU – ingen ska sova under bar himmel.

Vilka EU-frågor påverkar stockholmarna, som man kanske inte tänker på?

– Vi behöver skarpare kemikalieregler i EU, för att förhindra att föräldrar köper giftiga leksaker till sina barn. En annan sak är lönedumpning, arbeten som görs ska betalas enligt kollektivavtal, oavsett kön eller vilken land hen kommer ifrån.

Hur ser ditt parti på det låga valdelagandet och hur jobbar ni för att öka det?

– Om det blir ett lågt valdeltagande är det katastrof, då vinner högerextrema krafter som vill montera ner mänskliga rättigheter och som sätter grupper mot grupper.

Centerpartiet

Lovisa Kronsporre, plats 27 på Centerpartiets lista. Foto: Eleonor Haking

Namn: Lovisa Kronsporre, Vallentuna
Plats på partilistan: 27
Gör: Juridikstudent och politiker i Vallentuna kommunfullmäktige
Politisk bakgrund: Har suttit i utbildningsnämnden och som ordförande i kulturnämnden i Vallentuna kommun förra mandatperioden.

Vilka är era viktigaste frågor i EU-valet?

– C fokuserar i valkampanjen på säker och sund mat i Europa, att ta kampen för miljö och klimat och vara en motkraft till högerpopulismen. Vi vill att det ska finnas ett bättre system för att straffa de som inte lever upp till lagar och regler, som till exempel mänskliga rättigheter. En av mina viktigaste frågor är minskad användning av antibiotika i EU. Antibiotika-resistensen är ett jättehot mot oss alla. En annan viktig fråga är försvars- och säkerhetsarbetet.

Vilka EU-frågor påverkar stockholmarna, som man kanske inte tänker på?

– Det är svårt för svenska bönder att konkurrera när andra länder i EU tillåts använda mer antibiotika på djuren för att effektivisera och kompensera för dålig djurhållning. Vi vill ha mer jämlika villkor och hårdare krav. Vi vill också att det ska bli dyrare att släppa ut avgaser.

Hur ser ni på det låga valdeltagandet i EU-valet?

– Många upplever EU som långt borta, men många beslut påverkar oss i vardagen. Att gå och rösta är viktigt för att lösa gränsöverskridande problem.

Sverigedemokraterna

Martin Kinnunen, plats 13 på Sverigedemokraternas lista. Foto: Riksdagen

Namn: Martin Kinnunen, Tullinge.
Plats på partilistan: 13
Gör: Riksdagsledamot och utbildad nationalekonom
Politisk bakgrund: Kom in i riksdagen 2014, innan dess pressansvarig för SD. Sitter i miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden.

Vilka är era viktigaste frågor i EU-valet?

– Den viktigaste frågan är att begränsa EU:s budget och minska ländernas medlemsavgifter. Det är obegripligt att Sverige skickar så mycket pengar till Bryssel. Vi vet bättre vad vi behöver satsa pengar på i Sverige, än vad de vet i Bryssel. Vi tycker mer av beslutanderätten bör flyttas över till medlemsstaterna och att EU ska fokusera på handel. Mer makt till Sverige. Migrationsfrågor är också viktiga, att kontrollera EU:s yttre gränser och stoppa illegal migration.

Vilka EU-frågor påverkar stockholmare, som man kanske inte tänker på?

– EU-budgeten påverkar oss jättemycket. Det är våra skattepengar som skickas till Bryssel, och då blir det mindre pengar till län och kommuner. Vi får tillbaka väldigt lite. Den största vinningen är att skicka mindre pengar till EU.

Hur gör ni för att få fler att rösta i EU-valet?

– Det viktiga är att informera att det är val överhuvudtaget och att informera om just bugdetfrågan, som vi tycker är väldigt viktig.

Valdeltagande 2014 (inom parantes valdeltagandet 2009)

Yttre Västerort (Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista: 46,63 (43,41)

Bromma-Kungsholmen: 66,40 (59,76)

Järfälla: 54,32 (50,38)

Täby: 62, 24 (58,58)

Danderyd: 69,00 (64,44)

Vallentuna: 54,93 (51,09)

Visa merVisa mindre

Så ser mandatfördelningen ut i dag i EU-parlamentet

I dag har Sverige 20 av 751 mandat i Europaparlamentet. Efter valet i år kommer det att vara 21 mandat, detta då Storbritannien lämnar EU och vissa av deras tidigare mandat sprids ut på de övriga medlemsländerna. Partigruppen i parlamentet inom parantes.

M: 3 (EPP)

L: 2 (ALDE)

C: 1 (ALDE)

KD: 1 (EPP)

S: 5 (Soc&Dem)

MP: 3 (De gröna/EFA)

V: 1 (GUE/NGL)

SD: 2 (ECR)

Fi: 1 (Soc&Dem)

Partiet vändpunkt (avhoppare MP): 1 (De gröna/EFA)

Visa merVisa mindre