Betyg. Vallentuna är sämst i länet när 9:ornas betyg jämförs och kommunegenskaper vägs in. Men enligt Vallentunas utbildningschef har Vallentuna gjort stora framsteg de senaste åren. Foto: Mostphotos

Vallentuna får dåligt betyg i ny skolrankning

Vallentuna kommun hamnar i botten när länets grundskolor jämförs utifrån kommunens socioekonomiska förutsättningar. Men skolchef Henrik Lennermark tycker inte att rankningen ger en rättvis bild av skolresultaten.

  • Publicerad 11:35, 22 maj 2019

Lärarnas Riksförbund har publicerat en ny rapport, där Sveriges kommuner rankas utifrån hur bra man lyckats med grundskolorna, sett till kommunens ekonomiska, sociala och strukturella förutsättningar. Underlaget är siffror, insamlade 2017 och 2018, från Skolverket, Statiska centralbyrån och Stockholms kommuner och landsting.

I kategorin elevresultat hamnar Vallentuna på plats 173 i Sverige, vilket är sämst i Stockholms län. Rankningen i den här kategorin har man fått fram genom att jämföra elevernas genomsnittliga betyg i årskurs 9 med föräldrarnas utbildningsnivå, andelen nyanlända elever och socioekonomiskt index i kommunen.

"Bland de sämre som skolkommun"

Också gällande lärarbehörighet ligger Vallentuna långt ner på listan, på plats 21 av 26. I kategorin lärarlön och undervisningskostnad hamnar man i mitten av länets kommuner.

Väger man samman alla kategorier hamnar Vallentuna på plats 154. Det är i mitten sett till hela Sverige, men i botten i länet, där man hamnar på plats 21 av 26.

– Det signalerar att man är bland de sämre kommunerna i länet på totalrankningen, som skolkommun. Dels kan det handla om vad man gör i förhållande till elevsammansättningen man har. Att döma av rankningen borde Vallentuna kunna göra mer och vara bättre, säger Pontus Bäckström, utredningschef på Lärarnas Riksförbund.

Men utbildningschef Henrik Lennermark anser att rankningen inte ger en rättvis bild, särskilt när det gäller elevresultaten i Vallentuna.

Många flyttar inför högstadiet

– För en kommun som Vallentuna är det inte helt rättvisande att bara titta på resultaten i årskurs 9. Så mycket som 700 elever lämnar kommunen inför högstadiet, så det arbete vi lagt ner på låg- och mellanstadieelever syns inte i rankningen. Skolresultat är flera år av hårt arbete och tidiga insatser spelar en avgörande roll, säger Henrik Lennermark.

Han berättar vidare att man har satsat mycket på att förbättra måluppfyllelsen de senaste åren och att man nådde ett genombrott vad gäller måluppfyllelsen under 2018.

– Jag är förvånad över att vi inte placeras högre i och med att vi har den största måluppfyllelsen någonsin. Vi har förbättrat våra resultat även om vi utgick från ett sämre. Ska man hitta någon förklaring till rankningen är det kanske att vi inte har förbättrat meritvärdena i samma utsträckning som måluppfyllelsen, något vi självklart kommer fortsätta jobba med, berättar Henrik Lennermark.

Stockholm Direkt