Smutsigt vatten. Vallentuna kommun vill rena Ormstaån om de får mer bidrag i höst. Ån har höga halter av fosfor och rinner ut i Vallentunasjön – som idag är kraftigt övergödd. Foto: Vallentuna kommun

Vallentuna kan få mer pengar till vattenvård

I år kan Vallentuna kommun sannolikt söka mer pengar till att rusta upp kommunens sjöar och vattendrag. Detta efter ett budgettillskott från regeringen till att stärka lokal vattenvård. i Vallentuna är det Ormstaån som står högst på priolistan.

  • Publicerad 11:54, 29 apr 2019

Regeringen kommer i sin vårändringsbudget lägga 200 miljoner kronor mer på att stärka arbetet med att rena Sveriges vatten. Av dessa ska 120 miljoner specifikt gå till insatser mot övergödning och till att utöka det så kallade LOVA-bidraget – som landets kommuner kan söka för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt.

Något Vallentuna, där flera sjöar är övergödda och igenvuxna, kan komma att göra.

– Det kan hända att vi försöker få in en ansökan till det i höst, säger Frida Hellblom, vattenhandläggare på Vallentuna kommun.

Förra året sökta kommunen statligt bidrag för att restaurera våtmarker i norra Vallentuna; Våtmarksparken, Gävsjön och Hederviken/Lövsta. Man sökte då LONA-bidraget, som är mer riktat mot naturvård och våtmarker.

När beskedet om regeringens budgettillskott kom nu i april blev Frida Hellblom glatt överraskad, men också lite konfunderad.

– Jag tänkte gud vad bra. Men tänkte också att det var dumt när det först såg ut som att de skulle strypa bidraget i budgeten innan jul. Det blir en bergochdalbana. Det kräver viss ansträngning att göra en ansökan och när man inte vet om det blir pengar eller inte blir det svårt att planera, säger Frida Hellblom.

Vilka sjöar kommer ni prioritera att rena om ni får mer pengar?

– Närmast tänker jag nog på åtgärder i Ormstaån. Där är det mycket näringsläckage från olika biflöden. Det kommer ju dels från tätortsmiljön med dagvatten, men ganska mycket kommer från jordbruksmarken.

Anledningen till att Ormstaån prioriteras är för att det är en av platserna längs Vallentunasjön, som åns vatten rinner ut i, som har störst näringsläckage, förklarar Frida Hellblom och fortsätter:

– Det är för att Vallentunasjön är så övergödd. Det är alldeles för höga halter av fosfor, så de vill vi sänka. Då blir det bättre siktdjup och lättare för undervattensvegetation att etablera sig. Annars blir det lätt att vi skickar alla föroreningar till Mälaren och Östersjön och bidrar till döda bottnar, säger Frida Hellblom.

Hon poängterar dock att en sådan prioritering inte innebär att man utesluter att jobba med andra sjöar och vattendrag.

Budgeten röstas om i juni

Jakob Lundgren, pressekreterare för miljö- och klimatministern Isabella Lövin (MP), säger att det ännu inte är bestämt hur bidraget fördelas på kommunerna.

– Det är inte bestämt exakt hur stor andel av de 120 miljoner kronorna som går till LOVA-bidraget. Det går därmed inte heller att säga hur det fördelas på kommunerna. Men många kommuner påverkas såtillvida att de nu får ett bättre ekonomiskt stöd, skriver Jakob Lundgren i ett mejl.

Vårändringsbudgeten presenterades av regeringen nu i april, och röstas om i riksdagen i juni. Men enligt Jakob Lundgren är sannolikheten stor att den går igenom.

Vattendirektiv och bidrag

I Sverige finns miljömål och vattendirektiv som ska se till att våra hav och vatten håller en god kvalitet i framtiden.

I miljömålen finns bland annat krav på att Sveriges sjöar inte ska vara övergödda och att ekosystem ska bevaras.

Kommuner har en del av ansvaret att leva upp till dessa miljömål, och kan ansöka om pengar från staten till lokala vattenvårdsprojekt. Ett av bidragen är "Lokala åtgärder för bättre havsmiljö" (LOVA) och ett annat LOVA, Lokala åtgärder för naturvårdsinsatser.

Läs mer här: https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv.html

Uppdraget: Ordna disco utan alkohol och droger

Nyheter Vallentunaungdomarna: "Droger neutraliseras mer och mer" Låg- och mellanstadiedisco – för att ha kul utan alkohol. Nödvändigt, enligt gymnasieungdomarna som driver nystartade Temafest UF. – Vi vill fånga upp de innan det är för sent, så att de inte ska stå...fredag 6/12 17:01

Danderydsbor går samman för att rädda sin isbana

Nyheter Samlar in pengar till Danderydsvallens lilla bana Danderydsbor har reagerat kraftigt på kommunens planer att lägga ner den mindre isbanan vid Danderydsvallen som har använts flitigt av de minsta barnen. En insamling har därför startats för att...fredag 6/12 16:59
Stockholm Direkt