Förlängt. Tågen på Roslagsbanan kan komma att få se nya vyer. Foto: Mikael Andersson

Vallentuna vill fortsatt bygga ut Roslagsbanan till Arlanda

Vallentuna kommun vill se en direktlänk via Roslagsbanan till Arlanda. Men vägen dit är lång – och kommunerna som påverkas av en förlängd räls är många.

  • Publicerad 17:16, 15 jan 2020

Vallentuna kommun fortsätter driva frågan om att förlänga Roslagsbanan ut till Arlanda. Men ett infrastrukturprojekt i den här storleken är dyrt och det finns många behov att ta hänsyn till. Det är flera kommuner som är inblandade i processen, som alla har sina egna frågor de vill driva i processen. Men Vallentunas politiker vet vad de vill:

Trafikförvaltningen sågar Vallentunas Arlandaplaner – "Mycket osäkert"

– Politiskt så finns det en överväldigande majoritet i fullmäktige för det här, både hos majoritet och opposition, så man kan säga att det råder stor enighet, säger Henrik Kelfve, kommunikations- och marknadschef.

En del av kritiken som tidigare har lyfts handlar om marken som ska att bebyggas för att ge plats för den nya spårsträckningen. Det är till stor andel jordbruksmark vilket har lett till stor oro för flera markägare. En oro som lyftes redan i november 2017, när kommunen meddelade att de ville göra arkeologiska undersökningar inför utbyggnaden, och som kvarstår än.

Danderyds politikertopp vill se Roslagsbanan till Arlanda

– De här diskussionerna har inte landat ännu, men det finns ingen anledning för oss att göra anspråk på mark om vi inte vet att vi kan genomföra planerna, säger Henrik Kelfve.

Att förlängningen skulle bidra till stor nytta för samhället visar de nyttoanalyser som de har tagit fram tillsammans med de andra kommunerna. Totalt är det ett tiotal kommuner som driver frågan gemensamt, inom Arlandaregionen samt Stockholm nordost. Den senaste analysen gjordes i mars förra året.

Täbys politiker vill ha tåg till Arlanda

– Blir dessa satsningar verklighet är Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna beredda att skapa förutsättningar för 62 000 nya bostäder och 55 000 nya arbetsplatser, säger Henrik Kelfve. 

Än är det ingen som har fattat några formella beslut om att Roslagsbanan ska förlängas till Arlanda men planen finns med i den regionala utvecklingsplanen som beslutades 2018, och pekas där ut som en viktig förbindelse. 

– Den samlade samhällsekonomiska nyttan av ”Arlandapaketet” uppskattas i analysen till cirka 31 miljarder kronor, säger Henrik Kelfve.