Ses över. Om tjänstemännen får bestämma så ska övergånsställen och passager prioriteras när åtgärder görs längs Lindholmsvägen. Foto: Mostphotos/Josefine Thureson Kämpe

Vallentunas plan för att göra Lindholmsvägen säkrare

Höga hastigheter, dålig belysning, få övergångsställen. Många Vallentunabor tycker att trafiksäkerheten på Lindholmsvägen är under all kritik. På kommunen hoppas man kunna vidta de första åtgärderna nu i höst.

  • Publicerad 16:40, 12 aug 2019

Marie Lang-Karlsson bor i Lindholmen och är en av de som reagerat på den bristande trafiksäkerheten på Lindholmsvägen.

– Vägen har inte anpassats efter den tunga trafiken som kommit med åren. Folk kör alldeles för fort och vägen är för smal. Många kör i 80-90 kilometer i timmen, säger Marie Lang-Karlsson.

Enligt Marie ligger maxhastigheterna på 50 till 70 kilometer i timmen längs med Lindholmsvägen.

– Jag tycker läget är ganska akut. Det är många barnfamiljer som bor i området. Barnen står ibland mitt på gatan när de väntar på bussen, eftersom det nästan inte finns någon väggren eller busskurer längs vägen.

Hon säger att det är en olycksdrabbad väg, med många svängar och backkrön som gör det svårt att upptäcka faror.

– Hastighetskameror är ett måste, säger Marie Lang-Karlsson.

Hon nämner också belysningen som hon tycker är "under all kritik" på hösten och vintern. Hon tycker även att det är dåligt med varningsskyltar för vilt.

– Det är jättemycket vilt här, ändå finns det inte en enda varningsskylt, säger Marie Lang-Karlsson.

"Prioriterar övergångsställena"

Förra året påbörjade Vallentuna kommun en studie för att undersöka framkomligheten och trafiksäkerheten på Lindholmsvägen. I studien har man bland annat hämtat in synpunkter från boende via enkäter. Totalt fick kommunen in över 500 enkätsvar.

Efter det har man tagit fram förslag på åtgärder för Lindholmsvägen. Tillsammans med de boendes synpunkter har man också kollat på hastighetsstatistik och låtit organisationer och lokala föreningar komma med synpunkter.

Nu prioriterar Vallentuna kommun att se över övergångställen och passager.

– Det kan till exempel handla om att smalna av vägen, göra fler övergångsställen, belysningsåtgärder eller annat. Sen pratar vi även om att bredda vägen, men ordningen i det här läget är att prioritera övergångsställena, säger Mimmi Skarelius Lille, strategisk trafikplanerare.

De första åtgärderna hoppas kommunen kan genomföras i höst.

– Vissa saker kommer gå snabbare och andra ta längre tid, säger Mimmi Skarelius Lille.

Rapporten ska upp för beslut i kommunstyrelsens planerings- och miljöutskott i september och därefter kan man påbörja åtgärdena, förutsatt att förslagen går igenom.

Elbråk gör att kamerorna på Arningeleden dröjer

Vad gäller fartkameror så finns sju kameror planerade längs Lindholmsvägen. Anledningen till att de inte är igång ännu har att göra med att Trafikverket ännu inte fått fram elförsörjningen till kamerorna, enligt Mimmi Skarelius Lille.

Stockholm Direkt