Får bakläxa. Kommunen måste åtgärda bristen senast den 11 oktober, skriver Skolinspektionen. Foto: Mostphotos

Vallentunas skolor får kritik om språkundervisning

Vissa grundskoleelever har rätt att få modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk, som samiska och finska. Nu kritiseras Vallentunas skolor för att inte uppfylla kraven på den punkten.

  • Publicerad 11:58, 4 jul 2019

Under våren har Skolinspektionen gjort en tillsyn av Vallentunas grundskolor i årskurser 7-9. Det man har tittat på är om skolorna har, vilket är en skyldighet, erbjudit och informerat eleverna om rätten att få språkundervisning i ett nationellt minoritetsspråk som samiska eller finska till exempel.

Efter tillsynen bedömde man att skolorna inte uppfyller kraven. I beslutet skriver myndigheten att de varken erbjuder eller informerar eleverna om den här rättigheten.

Men detta stämmer bara delvis, enligt tillförordnade utbildningschefen Jonas Hård.

– Eleverna får möjligheten att läsa det här på våra skolor, men vi har inte varit tillräckligt tydliga med att ge infon till eleverna, vilket vi nu ska se över och göra tydliga rutiner för, säger han.

Stockholm Direkt