Nya bud. Inga betyg kommer sättas förrän i sexan för de som började fyran på Gustav Vasa-skolan i Lindholmen nu i höst. Bilden är en genrebild. Foto: Mostphotos

Vallentunaskola slutar med betyg från fyran

Hösten 2017 införde Gustav Vasa-skolan betyg från årskurs fyra – ett nationellt testprojekt som skulle pågått till 2021. Men nu väljer man att inte fortsätta, bland annat efter nya riktlinjer från regeringen.

  • Publicerad 11:48, 22 nov 2019

VallentunaDirekt har tidigare skrivit om att Gustav Vasa-skolan i Lindholmen var en av ett fåtal skolor i Sverige, totalt 16 stycken, som bad om att få vara med i det nationella försöket med betyg från årskurs fyra – istället för årskurs sex – när det utlystes våren 2017.

Vallentunaskolan först ut i Sverige med betyg från fyran

Rektorn Gunilla Jåfs sa då till VallentunaDirekt att de omdömen som eleverna i de här årskurserna får ofta är otillräckliga och missvisande och att betyg skulle göra det tydligare både för elever och föräldrar vad som förväntas och vilka mål barnen ska uppnå.

Gustav Vasa-skolan började med betyg från fyran höstterminen 2017. Projektet skulle pågått till 2021, men nu väljer skolan att delvis avbryta projektet.

– De årskurser som redan har påbörjat kommer fortsätta med betygen men inte nuvarande årskurs fyra, säger Gunilla Jåfs nu.

Nya direktiv

Anledningen är främst ett förslag från regeringen, menar hon. I partiernas överenskommelse från januari, det så kallade januariavtalet – uppgörelsen mellan S, MP, C och L – föreslås det nämligen att en ny skolreform införs i juli 2020.

Den innebär bland annat att de skolor som vill får införa betyg från årskurs fyra – permanent.

Enligt Skolverket gör den nya reformen att försöksprojektet upphör 2020, istället för 2021. Det innebär också att Linköpings universitet – som fått uppdraget att följa upp försöket – inte får bidrag under sista året.

– De kommer inte kunna fullfölja det. I och med det skulle det i praktiken bli så att årskurs fyra inte skulle få betyg i årskurs fem. Därav har vi valt att inte gå in i det. Möjligheten finns ju att ha betyg permanent nästa läsår men där har vi ändå tagit beslutet att inte fortsätta, säger Gustav Vasa-skolans rektor Gunilla Jåfs.

Mer löpande dialog med elever

Hon säger att de med "facit i hand" kanske inte hade gått in i projektet från början.

– Vi tycker projektet har varit bra. Det har stärkt oss i bedömning och betygsättning, men vi tänker inte att vi ska vara en av ett tiotal skolor som sätter betyg om alla andra inte gör det. De kunskaper som vi har erövrat och förstärkt kring bedömning har vi nu och kommer jobba vidare med, även om vi inte sätter det här betyget, säger Gunilla Jåfs.

Rektorn berättar vidare att man istället kommer börja ha mer löpande och tydlig kommunikation med eleverna hur de ligger till och vad som krävs för att uppnå kunskapsmålen.

Stockholm Direkt