Avslutningen på Gustav Vasa-skolan i Lindholmen kan komma att bli fylld av vita kuvert med betyg i framtiden. Foto: Hege Hellström

Vallentunaskolan först ut i Sverige med betyg från fyran

Som en av tre skolor i hela Sverige ansöker nu en Vallentunaskola om att få sätta betyg från fjärde klass.

  • Publicerad 13:29, 24 maj 2017

Skolverket har utlyst ett nationellt försök som handlar om att eleverna ska få betyg från årskurs fyra i stället för som i dag, från sexan. Och Gustav Vasa-skolan i Vallentuna är en av endast tre skolor som hittills skickat in ansökan om att vara med i försöket.

– Det är både jag och de berörda lärarna som är intresserade. Vi tror att det blir tydligare både för elever och för föräldrar vad som förväntas och vilka mål de ska uppnå om man i tidigare ålder jobbar med betyg, säger Gunilla Jåfs, rektor på Gustav Vasa skola.

Upplevs missvisande

Hon upplever att de omdömen som eleverna får i dag upplevs som otillräckliga. Efter att ha hört sina omdömen upplever eleverna att de legat bättre till än vad betygen sedan visar.

– Jag tror att man i omdömena lyfter alla saker som eleven är bra på och ett eller två utvecklingsområden. På det stora får man höra positiva saker. När man sedan tittar på betygen är det många förmågor man ska klara av innan man når de högre betygen, säger Gunilla Jåfs.

Blandade reaktioner

Eleverna har fått diskutera saken i elevrådet, och det har varit blandade reaktioner.

– De har tyckt att det är spännande och roligt, men också lite läskigt. Stress har lyfts som en riskfaktor.

Gunilla Jåfs menar att media ofta nämner ”betyg” och ”stress” i samma mening.

– Men där tror jag inte att det är betygen i sig som stressar, utan att man behöver höga betyg för att komma in på den skola man vill. I dag vill man gå på en skola med hög status och då är betygen avgörande. Om vi kommer med i det här projektet måste vi jobba för att ha en rättvisande betygssättning för att inte skapa stress.

Lågt svarsantal

Även föräldrarna har fått säga sitt. Alla elever i årskurs ett till fyra har fått med sig en lapp hem, som skulle åter till skolan. Endast 30 procent av föräldrarna har svarat.

– Det har varit blandade reaktioner men övervägande positivt. De som varit negativa har tyckt att det är för tidigt med betyg, att det skapar stress och så har man undrat hur det ska gå för dem som har det svårare för sig. Men det är ju vårt arbete att se till att de eleverna få hjälpen de behöver.

Kommer ni att köra trots att det finns negativa föräldrar?

– Ja, det blir av. Det står i ansökan att man ta hänsyn till föräldrarna – men när merparten visat positivt intresse blir det vägledande.

Oavsett om det bara blir tre skolor i hela landet blir projektet av. Ansökningstiden går ut 31 maj.

– Vi vet av erfarenhet tidigare att ansökningar kommer in på slutet och sista ansökningsdagen är den 31 maj. Det är lite tidigt att säga utfallet, säger Mattias Ragert, pressansvarig på Skolverket.

Om det blir få skolor som vill delta har Skolverket en möjlighet att öppna upp en ny ansökningsomgång inför läsåret 2018-2019.

"Finns politiskt stöd"

Politikerna i Vallentuna har ännu inte avgjort om det är okej att Gustav Vasa-skolan deltar i projektet.

– Men förvaltningen skulle inte kliva in i försöksverksamheten utan politisk förankring, även om det är sanktionerat på statlig nivå. Ärendet har ännu inte passerat arbetsutskottet, så det finns förstås en risk att det inte kommer till beslut. Jag bedömer i nuläget att det finns politiskt stöd för att gå in i försöksverksamheten, säger Henrik Lennermark, utbildningschef i Vallentuna kommun.

Försök med tidigare betyg

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utforma, genomföra och utvärdera en försöksverksamhet som ger skolor möjlighet att sätta betyg i årskurs fyra och fem i skolan.

Försöksverksamheten startar hösten 2017 och pågår till och med juni 2021.

Skolor som deltar i försöksverksamheten sätter betyg varje termin

De skolor som deltar i försöksverksamheten behöver inte upprätta skriftliga individuella utvecklingsplaner för elever som får betyg från årskurs fyra.

Högst hundra skolor i landet kommer att delta i försöket.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt