Stänger. Fritidsgården Tegelhögen stänger för reparation den tredje december. Foto: Mikael Andersson

Vällingbys fritidsgård stänger på måndag

Fräschare lokaler och möjlighet för fler än ungdomar att använda lokalerna. Det är anledningen till att fritidsgården Tegelhögen stängs för reparation.

  • Publicerad 17:05, 29 nov 2018

Nu på måndag den tredje december stängs fritidsgården Tegelhögen i Vällingby för att rustas upp. Det är fortfarande oklart hur lång tid renoveringen kommer att ta – eftersom man ännu inte vet exakt vad som behöver göras.

– Det är en fantastisk lokal men det har inte gjorts något i den på flera decennier. Vi har tagit hjälp av lokalplanerare och har bett om att det ska ske skyndsamt. Men samtidigt vill vi att det ska bli så bra som möjligt, säger Andrea Hormazabal, avdelningschef för tidigt social arbete.

Fritidsgården är idag öppen för ungdomar alla kvällar. Tanken är att de tillsammans med personalen ska hänga på stadsdelens andra fritidsgårdar under arbetet. Den som ligger närmast är Grimstahörnan.

Kulturskolan och de andra föreningarna som idag nyttjar lokalerna dagtid kommer också få ha sin verksamhet i andra lokaler under tiden.

Fler ska få plats

Eftersom lokalen är K-märkt kan inga stora förändringar i själva huset göras. Men det huvudsakliga fokuset är att fler sedan ska kunna nyttja lokalen, menar Andrea Hormazabal.

– Vi vill göra det till en öppen mötesplats med aktiviteter för många olika målgrupper. Självklart ska ungdomarna kvällstid fortfarande känna att det är deras lokal. Men dagtid kan det till exempel bli samhällsvägledning för nyanlända eller aktiviteter för äldre, säger Andrea Hormazabal.

Föreningar kommer att kunna ansöka om att få använda lokalerna, men formerna för detta är ännu inte helt klara.

– Lokalen ska moderniseras med till exempel ny teknik. Det ska gå att hålla på med film och musik där men även andra kultur- och idrottsaktiviteter, säger Andrea Hormazabal.

Samtidigt pågår även upprustningen av fritidsgårdarna Lyktan och Åkermyntan. Där pågår dock verksamheten som vanligt.

– De fick båda sina nya möbler idag och nu ska ungdomarna där få välja kuddar och mattor. Men allt är inte klart än utan arbetet pågår, säger Andrea Hormazabal.

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt