"Älvsjö behöver en mötesplats", säger Johan Nilsson (M) om Moderaternas förslag om ett kulturhus i Älvsjö. Foto: Sacharias Källdén/Thomas Carlgren

Vallöftet från (M): Kulturhus till Älvsjö

Moderaterna vill att Älvsjö får ett kulturhus liknande det i Skarpnäck med samlingslokaler och kommunal service samlat på ett ställe. "Älvsjö saknar en kulturell och fysisk själ" säger Johan Nilsson, vice ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd.

  • Publicerad 12:23, 9 jan 2018

– Älvsjö saknar en mittpunkt, ett naturligt ställe att ses på när man säger "vi ses i Älvsjö". Älvsjö borde ta efter kulturhus som exempelvis det som finns i Skarpnäck, där man samlat olika verksamheter och kommunal service på ett och samma ställe, säger Johan Nilsson (M) som även är ledamot i kulturnämnden och kommunfullmäktige.

– Jag tänker mig att man hittar en befintlig plats i centrala Älvsjö och fogar samman redan befintliga verksamheter som medborgarkontoret, ungdomens hus och bibliotek. Utöver det kan det finnas mötesrum, kanske en replokal och plats för en konstutställning och kafé.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Moderaterna lyfter resultatet från stadens medborgarundersökning som anledning till utspelet. Där svarar 24 procent av de 268 svarande i Älvsjö ja på påståendet att kulturlivet i stadsdel på det hela är bra, vilket är minst andel nöjda av stadens 14 stadsdelar.

Som jämförelse svarade 75 procent av de svarande Östermalmsborna ja på påståendet och 41 procent av de svarande i Skärholmen.

Enligt Moderaterna skulle ett kulturhus också vara en motvikt mot ökad oro och droghandel i Älvsjö.

Det är inte första gången (M) lägger fram förslaget. 2015 fick Älvsjö stadsdelsförvaltning i uppdrag att utreda möjligheterna för ett kulturhus efter en skrivelse från de borgerliga partierna. Den gången kom förvaltningen fram till att de inte hade råd att göra den förstudie som de tyckte behövdes och förslaget lades ned.

Nu säger Johan Nilsson (M) att han lovar Älvsjöborna ett kulturhus "i någon form" om det blir maktskifte i Stockholm 2018.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Andra förslag på kulturområdet från Moderaterna är att avgiften för Kulturskolan reduceras för resurssvaga hushåll och att kulturinstitutioner som finns i city turnerar runt i förorterna.

– Ett bra exempel är Stadsmuseet som var i Östberga och Parkteatern skulle kunna hålla till i Långbro park, säger Johan Nilsson (M).