Förstört. Såhär såg det ut efter att något rivit dämmet i Täby kyrkby, kommunen har nu polisanmält händelsen. Foto: Kent Gabrin

Vandalisering av bäverbygge polisanmäls

Täbybor har blivit upprörda och ställt sig undrande till bäverdämmet mellan Efraimsberg och Löttingelundsvägen som rivits av någon i veckan. Nu har kommunen gjort en polisanmälan.

  • Publicerad 12:24, 14 jan 2020

Stopp. Så här se de så kallade gabionburarna ut som satts upp av kommunen Prästsjön, nu ska liknande burar sättas upp vid platsen där någon förstört dämmet. Foto: Täby kommun.

I veckan upptäckte några förbipasserande Täbybor att det dämmet som bävrarna byggt mellan Efraimsbergsvägen och Löttingevägen, bredvid ställverket, var rivet.

– Bävrarna hade grävt en liten kanal och de hade gjort så himla fint, nu är allt förstört, säger Täbybon Peter Tössberg som brukar kolla till bävrarnas bon i området och som upptäckte skadan.

Ingången låg tidigare under vatten, men då dämmet tagits bort har vattnet sjunkit undan och ingången till boet syns. Enligt Peter Tössberg ser det ut som att det gjorts med en maskin då de såg hjulspår vid platsen.

– Jag tycker det är jättesynd, de har ju rätt att leva och vara där också och tack vare dem så får vi våtmarker vilket gynnar naturlivet, säger Peter Tössberg.

Täby kommun ser mycket allvarligt på det som hänt och har gjort en polisanmälan om jaktbrott. Problemet nu, när öppningen syn, är att kall luft kommer in i boet. Bävrarna blir även mer utsatta för rovdjur.

– Man får inte ta bort det då det kan vara skadligt för bävrarna, det är även olagligt, säger Yolanda Karlsson på Täby kommun.

Länsstyrelsen tror dock att bävrarna kommer att klara sig då temperaturen i luften just nu är relativt hög.

Kommunen ska göra insatser

Innan dämmet revs hade Täby kommun själva gjort insatser. Det kan i långa loppet inte vara kvar där det är nu, eftersom det skapar för höga vattennivåer.

– Gång och cykelvägen där översvämmas och det kan vara farligt för kraftledningsstationen, säger hon.

Burar ska hindra

Men eftersom det är olagligt även för kommunen att ta bort ett dämme innan första maj så kommer inga insatser att göras innan dess.

– Då kommer vi att ta bort dämmet och sätta dit gabionburar där de byggt dämmet. Tanken är att burarna ska hindra bävern från att bygga upp dämmet på samma plats, säger hon.

Bävrarna kommer då att bygga ett dämme längre bort och på så vis kan vattenståndet hålla normala nivåer och bävern kan bo kvar på platsen.

Stockholm Direkt