Farligt. Engångsgrillar kan orsaka bränder en lång stund efter att de använts. Foto: Ur Storstockholms brandförsvars informationsfilm på Youtube

Vanligaste felet med engångsgrillar

Det råder totalt eldningsförbud i Stockholms län och det är därmed förbjudet att använda engångsgrill. Här ser du varför.

  • Publicerad 15:06, 23 jul 2018

Felaktig användning av engångsgrill står bakom nära hälften av bränderna på sommaren, uppger Storstockholms brandförsvar.

För närvarande råder förbud mot alla former av öppen eld i skog och mark på grund av den svåra torkan. Förbudet omfattar även särskilt iordningställda grillplatser och engångsgrillar.

Polisen kokande arg på Stockholms grillare

Här visar brandmän från Farsta respektive Johannes brandstation hur lätt det går fel när man använder engångsgrill.

Till exempel krävs tre halvlitersflaskor med vatten för att släcka ordentligt efteråt.

Dra fram till cirka 09:20 in i filmen för att se demonstrationen: