Vapen i skolan prövas av Högsta domstolen

Efter ett bråk med invandrare hade en elev på Westerlundska knivar och järnrör i skolan. Frågan ska nu prövas i Högsta domstolen.

  • Publicerad 13:47, 11 jun 2020

Enligt tingsrätten är det utrett att ynglingen stödjer våldsbejakande extremism.

Den 2 oktober 2019 greps en elev på Westerlundska gymnasiet i Enköping. Ynglingen bar på två knivar och hade dessutom ett metallrör i sitt elevskåp.

Båda knivarna var dolda. Den större kniven satt i hans bälte, upp och ned.
Den mindre kniven förvarades i en slida. Det återfanns även ett metallrör i ynglingens elevskåp.

Dagen före gripandet ska ynglingen ha varit i bråk med invandrarungdomar utanför Coop. Han ska därefter ha frågat andra elever om de velat vara med och slåss mot invandrarna.

Yngligen dömdes i Uppsala tingsrätt den 19 februari till sammanlagt 2 500 kronor i böter för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.

Stödjer extremism

Enligt tingsrätten är det utrett att ynglingen stödjer våldsbejakande extremism, att han försöker uppmana folk att stödja honom i bråk med invandrare och använder uttryck som raskrig, att han söker efter information om mord, terrorbrott och folkmord, samt att han påträffats med inte bara en kniv utan med tre föremål som kan användas som vapen.

Tingsrätten kan ändå inte finna det styrkt att innehavet av föremålen var med
anledning av att ynglingen förberedde sig för att misshandla någon. Detta
eftersom tingsrätten även beaktar att de personer som han bråkade med
dagen innan inte verkar ha gått i samma skola.

Åklagaren överklagade tingsrättens dom till hovrätten och yrkade på att gärningen skulle bedömas som grovt brott mot knivlagen och till följd av det bestämma påföljden till ungdomstjänst. Hovrätten beslutade i sin dom den 17 april att tingsrättens dom inte skulle ändras.

Prövas på nytt

Nu har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd, vilket alltså innebär att målet ska avgöras en gång till i en högre instans.

Det senaste som har hänt i ärendet är att Högsta domstolen har bett Riksåklagaren att senast den 17 juni inkomma med synpunkter på målets fortsatta handläggning.

Högsta domstolen, som har sitt säte i Stockholm, är den högsta instansen i det allmänna domstolsväsendet.

Knivlagen

Det är förbjudet att ha knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats om inte innehavet är befogat.
Källa: Polisen

Enköpingsbo misstänks för våldtäkt mot barn

Nyheter En 22-årig Enköpingsbo misstänks för att vid två tillfällen ha våldtagit ett barn. Ena gången på hotell i Enköping.tisdag 22/9 13:28