MISSHANDEL. Rädda barnen har tagit del av filmerna från att en grupp barn avvisades från Kista galleria. En händelse de bedömer vara barnmisshandel. Foto: Roland Magnusson

"Vår bedömning är att det är frågan om barnmisshandel"

Den femte januari blev en grupp tolvåringar avvisade från Kista Centrum av en grupp ordningsvakter. Händelsen filmades och många tycker att det hela skedde med övervåld. Det har lett till en stor debatt på sociala medier. Nu har Rädda barnen uttalat sig.

  • Publicerad 09:58, 11 jan 2019

Den 5 januari blev en grupp med pojkar blev avvisade från Kista galleria av ordningsvakter efter att de enligt uppgift hade betett sig störande. Filmer från händelsen har lagts ut på sociala medier och har skapat stor debatt. Vissa tycker att vakterna agerade korrekt medan andra tycker att ordningsvakterna använde övervåld.

Rädda barnen har också tagit del av filmerna och har uttalat sig om händelsen som de bedömer vara barnmisshandel.

"Vi har sett bilderna som cirkulerar i sociala medier. Ordningsvaktens beteende är oacceptabelt oavsett vad som var anledningen till att denne behövde ingripa. Vår bedömning är att det är frågan om barnmisshandel".

Så skriver Rädda barnens Sverigechef Ola Mattsson i ett pressmeddelande.

Vad är det som gör att ni bedömer det här som barnmisshandel?

– Hur ett barn uppfattar och drabbas av våld skiljer sig från vuxnas upplevelse. Filmbilderna vi ser visar både knuffar, fasthållning, smärta och nedläggning av ett yngre barn, dessutom i en offentlig miljö vilket i sig är påverkar barnets värdighet. Det ser ut som att vakten agerar utan att anpassa sig till att det är ett barn han ingriper mot. Staten ska enligt barnkonventionens artikel 19 skydda från alla typer av våld. Därför är det viktigt att polis och ordningsvakter agerar proportionerligt och så långt det är möjligt avstår från alla former av våldshandlingar, skriver Ola Mattsson.

Enligt organisationen beskriver de detta som barnmisshandel för att tydliggöra var de anser gränsen går.

– Däremot behöver detta inte betyda att vakten i fråga begått brott, det får en eventuell utredning av polis och åklagare visa. Ordningsvakter har rätt att använda våld men det är viktigt att vi har en öppen debatt kring vad gränserna går i relation till barn, fortsätter han.

Har några tankar kring hur vakterna borde ha agerat istället?
 
– Vi har inte full insyn i hela situationen men generellt bör ordningsvakter och polis använda beteenden som minskar risken för att situationen trappas upp, eller att någon kommer till skada. Övergripande handlar det om att förmedla lugn och trygghet. För att kunna agera på ett sådant sätt behöver ordningsvakter tydliga rutiner och regler om vad som gäller och hur de bör agera, samt utbildning och träning i att efterleva rutinerna, enligt Ola Mattsson.
 
Rädda Barnen tycker det är viktigt både att det ansvariga vaktbolaget utvärdera händelsen men också att den utbildning av ordningsvakter som polisen ansvarar för utvärderas för att se om införandet av barnrättsfrågor haft tillräcklig effekt.  

Vi har utan framgång sökt Securitas för en kommentar kring händelsen.

Men till Sveriges Radio säger deras presschef Axel Andersson att de alltid är försiktiga när det är minderåriga inblandade. Han säger också att det i klippet syns att pojken inte lyssnar.

– När man gör ett avvisande har man rätt att använda fysiskt våld. Om personen, oavsett ålder, inte lyssnar på ordningsvakten kan det bli ett avvisande.

Stockholm Direkt