KNARK. Nästan var femte pojke i Solna som går i niondeklass har provat narkotika. Foto: Mostphotos

Var femte pojke i Solna har testat knark

Nästan var femte pojke i Solna som går i en niondeklass har någon gång använt narkotika. Var tionde har använt narkotika under de senaste fyra veckorna. Siffrorna publiceras i Stockholmsenkäten för 2018.

  • Publicerad 11:23, 13 sep 2018

18 procent av Solnas pojkar i nionde klass svarade ja på frågan om de någon gång använt narkotika. I Stockholms län är det bara niondeklassare från Danderyd som redovisar en högre siffra, 25 procent

– Jag känner en uppriktig oro när det gäller relationen till narkotika bland länets unga. Dels att tillgängligheten är så hög, dels att färre inte tycker att det är en stor grej att använda narkotika, säger Kaisa Snidare, länssamordnare för ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak) vid länsstyrelsen Stockholm.

9 procent av pojkar i nionde klass som är skrivna i Solna uppger att de har använt narkotika någon gång under de senaste fyra veckorna.

I Stockholms län är det bara ett fåtal kommuner som redovisar lika höga siffror för niondeklassare.

Siffrorna för flickor som går i nionde klass och är skrivna i Solna ligger betydligt lägre, 7 procent har använt narkotika och 4 procent har gjort det någon gång under de senaste fyra veckorna.

För gymnasieelever skrivna i Solna är siffrorna högre. 24 procent av både flickor och pojkar har någon gång använt narkotika. 12 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna har gjort det under de senaste fyra veckorna. Siffrorna ligger ungefär i nivå med snittet för kommunerna i Stockholms län.

Glädjande för Solnas del är att nästan sju av tio niondeklassare säger helt nej till alkohol. 68 procent av pojkarna och 56 procent av flickorna nobbar alkohol.

Det är elevernas hemkommun som styr i vilken kommungrupp de redovisas, alltså inte var deras skola ligger.

Stockholm Direkt