Fett. Ohälsosam mat kan vara en kunskapsfråga, säger Liselotte Schäfer Elinder, professor i folkhälsovetenskap. Foto: Mostphotos

Var femte tioårig pojke i Huddinge är överviktig

Övervikt och fetma bland pojkar ökar kraftigt mellan åldrarna fyra till tio år i de flesta kommuner i Stockholm, visar en ny rapport. I Huddinge är nära var femte tioårig pojke överviktig.

  • Publicerad 15:50, 15 aug 2019

En rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, visar att förekomsten av övervikt och fetma bland barn varierar kraftigt beroende på vilken kommun barnet växer upp i. 

Totalt har man tittat på data från 15 kommuner, däribland Huddinge, Botkyrka och Stockholm. Bland pojkarna skedde en kraftig ökning av övervikt och fetma mellan fyraårsåldern och tioårsåldern i nio kommuner, medan det bland flickorna fanns en kraftig ökning i sju kommuner.

I Huddinge har nära var femte pojke i tio-årsåldern övervikt eller fetma. Det placerar Huddinge ungefär i mitten av listan.

– Skärmen har tagit över leken. Det är ett problem som hela samhället måste ta tag i. I Huddinge skulle till exempel fler skolor kunna jobba med att få in mer rörelse i varje skoldag, säger Barbro Lönnkvist, verksamhetschef på elevhälsan i kommunen.

Vid fyra års ålder är det i Huddinge fler flickor (14 procent) än pojkar (11 procent) som är överviktiga. Men medan andelen överviktiga ökar bland pojkarna upp till tio års ålder minskar den bland flickorna med ungefär en procentenhet.

”En kunskapsfråga”

CES rapport visar också att fetma och övervikt är vanligare i kommuner med lägre andel högutbildade.

– Lägre utbildnings- och inkomstnivå leder ofta till att föräldrar köper ohälsosamma livsmedel. Det är även en kunskapsfråga, föräldrar kanske inte är medvetna om vad som är hälsosamma produkter, säger Liselotte Schäfer Elinder, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.

Motion och träning kan förbättra hälsan hos äldre barn. Men för de yngsta bör kosten vara i fokus. 

– De yngsta barnen rör ju på sig mycket ändå. Men från att de fyller tio blir stillasittandet ett växande problem, säger Liselotte Schäfer Elinder.

Övervikt bland barn i Huddinge

4-åriga pojkar:
11 procent

10-åriga pojkar:
18 procent

4-åriga flickor:
14 procent

10-åriga flickor:
13 procent

*Sifforna avser både fetma och övervikt

Visa merVisa mindre