Elever på Botkyrka och Huddinges gymnasier har olika syn på hur partier och andra politiska organisationer ska bemötas på skolan. Foto: Foto: Sacharias Källdén

Var går gränsen för politik i skolan?

Vissa sätter stopp vid riksdagspartierna medan andra i princip skulle tillåta nazister. Det är stor skillnad i hur rektorerna ser på partier i skolan. Även elevernas åsikter går isär.

  • Publicerad 13:45, 23 okt 2017

För att få fler skolor att våga bjuda in politiska partier inför valet 2018, har regeringen lagt fram ett lagförslag som ger rektorer eget mandat att besluta vilka partier som får komma till skolan – så länge rektorn kan ge en motivering. Den nya regeln ska gälla från januari 2018.

Förhoppningen är att fler elever ska nås av politisk information då rektorerna slipper vara rädda för att ”göra fel”. Men många rektorer är fortfarande osäkra på hur man ska hantera partierna.

I Botkyrka och Huddinge varierar svaren, men de flesta tänker för enkelhetens skull endast tillåta partier som sitter i riksdagen samt kommun- och landstingsfullmäktige.

Bara större partier

I Huddinge har de flesta rektorer pratat ihop sig om att under valåret endast tillåta partier från riksdag, kommun och landsting. Men mellan valen kan det bli annorlunda. Till Östra gymnasiet i Skogås är i princip vilket parti som helst välkomna att sätta upp bokbord då.

– Men när det gäller Nordiska motståndsrörelsen blir det en fråga om vi kan garantera säkerheten, säger Stefan Vilkman, rektor på Östra gymnasiet.

Du skulle inte utesluta dem på grund av deras antidemokratiska synsätt?

– Jag håller med om att det är ett problematiskt synsätt. Men då får lagstiftaren förbjuda dem i så fall. Det är inte min position att säga vilka partier som är tillåtna och inte tillåtna.

Inte heller på Tumba gymnasium är nazistisk närvaro uteslutet.

– Vi har inget totalförbud, men det måste ske organiserat och vara pedagogiskt motiverat, som att lärarna vill lyfta varför människor väljer nazistisk ideologi och människosyn. Det kan vara intressant att höra hur en nazist tänker, säger rektorn Alf Solander.

Inte rädda. Samina, Wahid, Jenny och Wincent är inte rädda att ta debatten med nazister. Foto: Sara Ringström

”Kan kränka”

Andra rektorer tvekar inte när det kommer till nazister.

– Jag skulle säga nej. Skolväsendet vilar på demokratins grund och ska förmedla värden om alla människors lika värde. Där har nazismen inte någon plats, säger Rosemarie Kassman Krishnaswamy, rektor på St Botvids gymnasium.

Hon får medhåll från Åsa Bäckman, rektor på Sågbäcksgymnasiet.

– Vi har många nyanlända på vår skola och det är jag som rektor som ansvarar för elevernas trygghet.

Wahid Hosseini går första året på IT-gymnasiet i Huddinge. Han vill inte att högerextrema partier ska bjudas in till skolan.

– Det kan kränka de som går i den här skolan som är homosexuella, mörka eller har invandrarbakgrund, säger han.

"Uteslut ingen"

Men hans skolkamrater Samina Noory och Wincent Holm tycker att det är svårt att utesluta Nordiska motståndsrörelsen.

– Jag tycker att man ska kunna bjuda in dem till skolan. De ska kunna prata om sin politik, så länge de inte kränker någon, säger Wincent Holm.

– I och med att Sverige är ett av världens mest demokratiska länder ska åsikts- och yttrandefriheten gälla, fyller Samina Noory i.

Att endast tillåta etablerade partier vill eleverna inte.

Det vore jättetråkigt. Man vill ju få en hel bild av vad som finns att rösta på. Det är ganska begränsat med åtta riksdagspartier, säger Jenny Enckell.

Michel Challma och Daniel Markovic går andra året på Tumba gymnasium. Båda får rösta i valet nästa år.

Klasskompisarna tycker att det är viktigt att skolor tar emot de politiska partierna. Och att dra gränsen enbart vid Riksdagspartierna, som många rektorer vill, är för snävt tycker de.

– Det finns ju partier som Piratpartiet och Fi som är på gränsen för att komma in i Riksdagen kan också få komma. Men inte Nordiska Motståndsrörelsen, där går gränsen, säger Michel Challma.

Vilka partier kommer ni att tillåta på er skola?

Botkyrka

Tumba gymnasium: Under valåret endast riksdagspartierna. Inget totalförbud mot nazister, men det är en ordning- och säkerhetsfråga.

Skyttbrinks gymnasium: Inget svar.

Tullinge gymnasium: Under valåret bara riksdagspartier eller de som sitter i kommunfullmäktige. Ett nazistiskt parti kan tillåtas annars, men åtgärder måste tas av säkerhetsskäl.

St Botvids gymnasium: Inga odemokratiska partier. Ett litet parti som Feministiskt initiativ är tänkbart om intresse skulle finnas.

Huddinge

Östra gymnasiet: Under valåret kommer endast partier i riksdag, landstings- och kommunfullmäktige att bjudas in. Under mellanvalår har alla partier inklusive nazistpartier möjlighet att ställa upp bokbord. Den rätten kan dock begränsas av säkerhetsskäl.

IT-gymnasiet: Osäkra. Kommer troligen endast att bjuda in riksdags-, landstings- och kommunpartier.

Yrkesgymnasiet: Osäkra.

Huddingegymnasiet: Endast partier i riksdag, landstings- och kommunfullmäktige.

Sågbäcksgymnasiet: Riksdagspartierna är välkomna.

Sjödalsgymnasiet: Endast partier i riksdag, landstings- och kommunfullmäktige.

Innerstan

Södra Latin: Osäkra.

Norra Real: Bjuder inte själva in partier till skolan men tillåter bokbord vid ett tillfälle per termin i korridoren för alla partier som vill. Partier som finns i riksdag eller kommunfullmäktige har även möjlighet att delta i en debatt.

S:t Eriks Gymnasium: Osäkra, men om partier kommer att bjudas in till skolan är det riksdagspartier som gäller.

Östra Real: Osäkra. (Inför valet 2014 fick eleverna besöka valstugor.)

Campus Manilla: Kommer troligen inte bjuda in partier, för att skolan ”inte bör vara en politisk arena”. Har konsekvent tackat nej til förfrågningar från politiska partier. Inför valet 2014 fick eleverna besöka valstugor.

Thorildsplans gymnasium: Kommer att bjuda in partier som finns representerade i riksdagen eller kommunfullmäktige.

Kungsholmens gymnasium: Kommer att bjuda in riksdagspartier.

Globala gymnasiet: Osäkra.

NTI Gymnasiet: Osäkra. (Inför valet 2014 fick eleverna besöka valstugor.)

Fryshusets gymnasium: Tillåter enbart riksdagspartier.

Söderort

Kärrtorps gymnasium: Kommer att bjuda in representanter från riksdagspartiernas ungdomsförbund.

Stockholms hotell- och restaurangskola: Har inga restriktioner kring partier som får komma, lärarna får i dialog med eleverna själva bjuda in vilka de vill.

Skyldighet. ”Det är vår skyldighet att rösta, men många är inte insatta. Om partierna kommer hit kan vi få en bättre överblick av vad de står för”, säger Michel Challma. Foto: Sara Ringström

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.