UNDERSÖKT. Ängskolan på Vackra Vägen är en av de kommunala skolor som ingår i undersökningen. Foto: Ulrica Andersson

Var tionde elev känner sig otrygg

Var tionde grundskolelev i Sundbyberg känner sig otrygg i skolan. Ännu fler har utsatts för slag eller trakasserier. Många föräldrar oroar sig för sina barns trygghet.

  • Publicerad 08:15, 26 dec 2018

Alla barn ska känna sig trygga i skolan.

Siffrorna finns i Sundbybergs brukarundersökning för 2018. Vårdnadshavare och elever i årskurserna 3, 5 och 8 har fått svara på en rad frågor om hur de upplever skolmiljön. Samtliga kommunala grundskolor och tre fristående skolor ingår i undersökningen.

Svarsfrekvensen är hög. 815 av 935 tillfrågade elever har besvarat frågorna, vilket motsvarar 87 procent. 847 av 1 281 vårdnadshavare har också besvarat på frågorna (66 procent).

Svaren är graderade fyra till ett. Bara sex av tio elever håller helt med om påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan”. Drygt var tionde elev, 11 procent, håller inte alls med.

Mer än 16 procent instämmer helt eller delvis i påståendet ”Jag har under detta år varit utsatt för slag, trakasserier eller blivit illa behandlad av andra elever i skolan”. En av tio tycker inte att de blir särskilt bra bemötta av andra elever.

Även många föräldrar upplever att barnen är otrygga i skolan. Bara hälften, 53 procent, håller helt med om påståendet ”Mitt barn känner sig trygg i skolan”.

Monica Vesterlund Olsson är verksamhetschef för grundskola och gymnasium i Sundbyberg.

– Alla barn ska känna sig trygga i skolan. Det är vår självklara ambition, säger hon.

Nu ska resultaten i undersökningen brytas ner på enskilda skolor och årskurser och även på pojkar och flickor.

– Sammansättningen av årskurser varierar på olika skolor. Dessutom ska vi se om resultaten skiljer sig mellan pojkar och flickor. Skolorna upprättar sedan nya handlingsplaner och jämför även utvecklingen från tidigare år, säger Monica Vesterlund Olsson.

Efter jullovet kommer samtliga resultat uppdelat på skolor och årskurser finnas tillgängliga på kommunens hemsida.

Undersökningen

Samtliga kommunala grundskolor och tre fristående grundskolor har deltagit i undersökningen.

815 av 935 elever svarade (87,2 procent). Svarsfrekvensen för vårdnadshavare var något lägre, 847 av 1 281 tillfrågade (66,1 procent).
 

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Nu stängs getingmidjan – så påverkas du

Nyheter ✔Största avstängningen någonsin ✔Ökad trängsel ✔Det här gäller ✔Stopp på röda och gröna linjen framöver Tågspåren mellan Stockholm Central och Stockholms södra stängs av i åtta veckor nu i sommar. Så här planerar SJ, Trafikverket och MTR att lösa trafiken under avstängningen.söndag 23/6 9:30

SBGK:are tog guld i MOS-VM

Sport Sverige vann sitt eget VM Målet var lagguld och så blev fallet. SBGK:arna Rasmus Schedin och Ricard Lockner vann VM-guld i MOS förra veckan i Kungälv.torsdag 20/6 17:00
Stockholm Direkt