Olika. Fyra av tio upplever sig inte vara trygga när de åker tunnelbana eller pendeltåg på kvällar och nätter. Bland kvinnor är andelen ännu större, visar SL:s senaste trygghetsmätning. Foto: Sacharias Källdén

Varannan kvinna otrygg på pendeln på natten

Nästan varannan kvinna känner sig inte trygg när de åker tunnelbana eller pendeltåg på kvällar och nätter. Bland män är andelen trygga större, visar SL:s senaste trygghetsmätning. Nu kräver S i landstinget nya åtgärder för att öka tryggheten.

  • Publicerad 07:10, 8 mar 2018

Enligt SL:s senaste mätning av hur resenärerna upplever kollektivtrafiken i Stockholm uppger 66 respektive 61 procent att de känner sig trygga när de åker tunnelbana och pendeltåg ensamma på kvällar och helger.

Bland kvinnor är siffrorna lägre. Endast lite mer än hälften, 54 procent, av de kvinnliga resenärerna uppger att de känner sig trygga på pendeltågen under dygnets senare timmar. I tunnelbanan är motsvarande siffra 59 procent. Det kan jämföras med männen där siffrorna är 73 respektive 76 procent.

– Jag tycker att det är oroväckande. Kollektivtrafiken ska kännas säker och trygg för alla som åker med den. Det vi ser i den här undersökningen är att ensamåkande kvinnor känner mycket mer otrygghet i kollektivtrafiken än männen, säger oppositionslandstingsrådet Talla Alkurdi (S).

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting föreslår nu en rad åtgärder.

– Det ska inte spela någon roll om man är kvinna, man eller någon annan och om man åker ensam eller inte. Alla ska känna sig trygga, säger Talla Alkurdi.

Tamsons (M): Återupprätta tunnelbanepolisen

Bland annat föreslås att vägar till och från kollektivtrafiken ska göras tryggare med mer belysning vid busshållsplatser, att ordningsvakter ska röra sig mer på torg och stationer och att okrossbart glas sätts in i busskurerna.

Enligt trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) är tryggheten i kollektivtrafiken en prioriterad fråga. Han pekar samtidigt på den upplevda tryggheten i kollektivtrafiken ändå inte har minskat i samma utsträckning som otryggheten ökat i samhället i stort, som framgår av Brås och Stockholms stads mätningar.

En åtgärd han vill se är ett återinförande av tunnelbanepolisen.

– Jag skulle säga att den frågan är mer aktuell än någonsin tidigare. Det är bara polisen som kan göra polisens jobb och om vi ska komma till bukt med den upplevda otryggheten kommer det krävas mer och närvarande poliser av kött och blod. Och då är återupprättandet av tunnelbanepolisen en extremt viktig nyckel, säger Kristoffer Tamsons.

Trygghetsstopp på gång

Socialdemokraterna i landstinget kräver också att så kallade trygghetsstopp, där bussar stannar mellan hållplatser för att korta resvägen för resenärer, införs skyndsamt.

Enligt Kristoffer Tamsons står det med i budgeten och ska införas på försök under året.

– När det sker får vi återkomma om. Men utöver nattstopp jobbar vi också med vår trygghetscentral och prövar att erbjuda möjlighet att ta mötas upp av våra ordningsvakter och väktare vid hållplatsen som kan hjälpa till på vägen.

Många otrygga i kollektivtrafiken

Andel trygga resenärer som reser ensamma på kväller och nätter

Pendeltåg

Kvinnor 54%

Män 73%

Tunnelbana

Kvinnor 59%

Män 76%

Buss

Kvinnor 69%

Män 78%

Andel trygga resenärer under gång till och från hållplats och station under kväller och nätter

Pendeltåg

54%

Tunnelbana

60%

Buss

63%

Käll: SL:s trygghetsundersökning för jauari månad

Visa merVisa mindre