Påverkar. Far- och morföräldrar, föräldrar, barn och pedagoger kom till Skärholmens stadsdelsnämnds sammanträde för att försöka påverka politikerna inför beslutet om förskolan Duvans framtid. ”Jag blir ledsen. Det går emot logiken. Många barn har blomstrat tack vare den mindre gruppen”, säger en Karin Cleaver. Foto: Frida Wänelöf

Föräldrar. ”Det här är inte bara en lägenhetsförskola, det är så mycket mer. Man måste kunna se värdet av ha kvar den här verksamheten”, säger Brian Cleaver, till höger, en av föräldrarna på förskolan Duvan som har engagerat sig mot avvecklingen. Foto: Sara Ringström

Avveckling. Lokalerna måste vid något tillfälle sägas upp, menar Lorena Delgado (V), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd. Foto: Sara Ringström

Vårbergs föräldrar kämpar för sin förskola

I 44 år har förskolan Duvan drivits i två lägenheter i Vårberg. 96 procent av föräldrarna är nöjda, enligt stadsdelens förskoleenkät. Men förskolan är inte barnsäker, menar förvaltningen som vill att förskolan avvecklas. Nu mobiliserar föräldrarna för att stoppa beslutet.

  • Publicerad 17:32, 18 maj 2017

– Vårberg är inte det enklaste stället att bo på. En fungerande förskola måste finnas för att vi ska bo kvar här, säger Brian Cleaver, en av flera föräldrar som valt förskolan Duvan för att den är liten och har låg personalomsättning.

Förskolan ligger inbäddad i SKB-området Duvholmsgränd, med en stor majoritet svenskfödd medelklass – vilket är en följd av den speciella, kooperativa boendeformen.

Så snart föräldrarna fick veta att förskolans lokal skulle avvecklas började de mobilisera. De startade namninsamlingar, mejlade ansvariga och besökte politikernas sammanträde för att försöka stoppa beslutet.

– På förskolan Duvan finns ett föräldraengagemang som inte är helt vanligt i ett socioekonomiskt utsatt område, säger Robert Sandström, en av föräldrarna.

Det är eftermiddag och några föräldrar kommer för att hämta sina barn som leker på innergården. Den saknar staket och är därmed inte barnsäker, menar förvaltningen. Men föräldrar och personal håller inte med. De menar snarare att gården är en fördelarna med förskolan.

– Att det inte finns staket har aldrig varit ett problem för oss. Ett staket är en falsk trygghet, menar en i personalen.

Fick veta i april

Det var under ett föräldramöte i början av april som de fick veta att förskolan skulle avvecklas. Sedan förskolan startade för 44 år sedan har kraven på arbetsmiljö och säkerhet skärpts.

– När vi ser ett sjunkande barnantal som vi gör i Vårberg kan lägenhetsförskolor som inte är i verksamhetsanpassade lokaler avvecklas. Och förskolan har en lägre förskollärartäthet än övriga förskolor i enheten, säger Britt Karlsson, avdelningschef på förskola och fritid i Skärholmen.

Enligt förslaget ska kön till förskolan stängas och bara en av två avdelningar finnas kvar till hösten. De barn som går på förskolan idag får gå kvar tills de börjar skolan.

Lorena Delgado (V) ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd, menar att en avveckling inte behöver betyda att verksamheten försvinner.

– Jag förstår att det kan vara jobbigt, för det är en miljö som föräldrarna tycker är bra, men den går att återskapa. Förvaltningen ser om det går att öppna förskolan i en ny lokal. Något som föräldrarna inte nappat på än.

Beslutet väntas fattas i Skärholmens stadsdelsnämnd i juni. Redan nu har två i personalen erbjudits tjänster på andra förskolor och en har sagt upp sig.

– Men jag tror inte det är över än, säger Brian Cleaver.

Några föräldrar har ändå börjat leta andra alternativ.

– Jag har tidigare varit för icke vinstdrivande verksamhet, men kommunal verksamhet under de här cheferna är uteslutet, säger Robert Sandström.

Föräldrar och personal avvaktar nu svar på vad som ska hända.

– Om man har något som fungerar väldigt bra, varför använder man inte det som en modell? Och hur blir Vårberg ett bättre område genom att stänga Duvan?, undrar Brian Cleaver.

– Vi vet att föräldrarna är väldigt nöjda med förskolan och det är med bakgrund av det som förvaltningens förslag är att låta de barn som har förskoleplats till hösten fortsätta sin förskoletid ut. Under förutsättning att det handlar om drygt tjugo barn är förslaget att behålla båda lokalerna för att få lite större ytor för både barn och personal, säger Britt Karlsson.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.