Visionen. Ett nytt öppet torg med bostäder istället för dagens centrum. Butiker, service och lokaler i bottenplan. Bostäder skulle öka underlaget för butikerna. Och mer folk i rörelse skulle öka tryggheten. Foto: Claudio Britos. Skiss: Balder/Samuel+Månsson

Vårby gårds centrum ett steg närmare rivning

Planerna att riva Vårby gårds centrum och bygga upp det på nytt ser ut att ta ytterligare ett steg mot att bli verklighet.

  • Publicerad 10:34, 20 sep 2018

I dag är Vårby gård centrum en ”byggnad med bara baksidor”. Det vill centrumägaren Balder ändra på. I våras presenterade de idén om att riva centrumbyggnaden för att i  stället bygga upp ett nytt centrum med bostäder, butiker och service.

– Vi vill vända ut och in på centrumet och öppna upp det i alla riktningar för att bättre exponera verksamheterna, säger Niklas Dabrowski, kundrelationsansvarig på Balder.

Väntar besked 2 oktober

Nu ser planerna ut att komma ett steg närmre verklighet. På kommunstyrelsens möte den 2 oktober förväntas centrumägaren Balder få planbesked, vilket innebär att kommunen åtar sig att tillsammans med Balder pröva planerna i ett detaljplanearbete.

Planerna är fortfarande i ett tidigt skede och det har hänt förut att byggherrar och kommuner inte lyckas ro påbörjade detaljplaner i hamn. Men Niklas Dabrowski är väldigt optimistisk.

”Väldigt bred konsensus”

– Vi har pratat med de politiska företrädarna i kommunen och det verkar finnas en väldigt bred konsensus för det här förslaget både inom oppositionen och majoriteten.

– Jag kommer att kämpa tills jag svimmar med den här frågan. Det här ska ske, det finns inget annat. Det är väldigt mycket mer som behöver och skall göras i Vårby gård, jag tänker bland annat på den nya sjöstaden på Spendrupsbryggeriets tomt. Nästa 10 till 20 år kommer bli otroligt roliga i Vårby gård.